Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Mad Snail
Thể loại:
Truyện người lớn, Truyện Manga Nhật Bản, Truyện tình cảm, Truyện học đường
Lượt xem:
8,207
Đăng bởi:
Trần Loan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Yêu Thần Ký: Nie Li, Chiến Sĩ Thần Quỷ mạnh nhất, trong quá khứ của mình, anh ta đang đứng ở đỉnh cao của thế giới. Tuy nhiên, anh ta đã bị mất cuộc sống của mình trong trận chiến với các Hoàng Đế, Nhà Hiền Triết và Sáu Vị Thần Thú, linh hồn của anh ấy đã được tái sinh sau đó và trở lại quá khứ khi anh 13 tuổi. Mặc dù anh ta là người yếu nhất trong lớp học của mình và với tài năng thấp nhất, còn linh hồn đạt cảnh giới cao nhất, nhưng với sự hiểu biết mà anh ấy đã tích lũy được từ cuộc sống trước đây của mình, anh đã được đào tạo nhanh hơn bất cứ ai khác. Anh ta cố gắng bảo vệ thành phố mà trong tương lai sắp tới bị tấn công bởi Cơn Gió Tuyết do Thần Quỷ Tuyết tạo ra và cuối cùng thành phố bị phá hủy cũng như người anh ấy yêu, bạn bè và gia đình của anh đã chết trong cuộc chiến. Đọc Đi Rồi Bít Diễn Biến Ra Sao!!!!
Tập (Chương)
Yêu Thần Ký Chap 1
Yêu Thần Ký Chap 2
Yêu Thần Ký Chap 3
Yêu Thần Ký Chap 3 309630
Yêu Thần Ký Chap 4
Yêu Thần Ký Chap 3 304830
Yêu Thần Ký Chap 5
Yêu Thần Ký Chap 3 298001
Yêu Thần Ký Chap 6
Yêu Thần Ký Chap 7
Yêu Thần Ký Chap 8
Yêu Thần Ký Chap 9
Yêu Thần Ký Chap 10
Yêu Thần Ký Chap 11
Yêu Thần Ký Chap 12
Yêu Thần Ký Chap 13
Yêu Thần Ký Chap 14
Yêu Thần Ký Chap 15
Yêu Thần Ký Chap 16
Yêu Thần Ký Chap 17
Yêu Thần Ký Chap 18
Yêu Thần Ký Chap 19
Yêu Thần Ký Chap 20
Yêu Thần Ký Chap 21
Yêu Thần Ký Chap 22
Yêu Thần Ký Chap 23
Yêu Thần Ký Chap 24
Yêu Thần Ký Chap 25
Yêu Thần Ký Chap 26
Yêu Thần Ký Chap 28
Yêu Thần Ký Chap 27
Yêu Thần Ký Chap 29
Yêu Thần Ký Chap 30
Yêu Thần Ký Chap 31
Yêu Thần Ký Chap 32
Yêu Thần Ký Chap 33
Yêu Thần Ký Chap 34
Yêu Thần Ký Chap 35
Yêu Thần Ký Chap 36
Yêu Thần Ký Chap 37
Yêu Thần Ký Chap 38
Yêu Thần Ký Chap 39
Yêu Thần Ký Chap 40
Yêu Thần Ký Chap 41
Yêu Thần Ký Chap 42
Yêu Thần Ký Chap 43
Yêu Thần Ký Chap 44
Yêu Thần Ký Chap 45
Yêu Thần Ký Chap 46
Yêu Thần Ký Chap 47
Yêu Thần Ký Chap 48
Yêu Thần Ký Chap 49
Yêu Thần Ký Chap 50
Yêu Thần Ký Chap 51
Yêu Thần Ký Chap 52
Yêu Thần Ký Chap 53
Yêu Thần Ký Chap 54
Yêu Thần Ký Chap 55
Yêu Thần Ký Chap 56
Yêu Thần Ký Chap 57
Yêu Thần Ký Chap 58
Yêu Thần Ký Chap 59
Yêu Thần Ký Chap 60
Yêu Thần Ký Chap 61
Yêu Thần Ký Chap 62
Yêu Thần Ký Chap 63
Yêu Thần Ký Chap 64
Yêu Thần Ký Chap 65
Yêu Thần Ký Chap 66
Yêu Thần Ký Chap 67
Yêu Thần Ký Chap 68
Yêu Thần Ký Chap 69
Yêu Thần Ký Chap 70
Yêu Thần Ký Chap 71
Yêu Thần Ký Chap 72
Yêu Thần Ký Chap 73
Yêu Thần Ký Chap 74
Yêu Thần Ký Chap 75
Yêu Thần Ký Chap 76
Yêu Thần Ký Chap 77
Yêu Thần Ký Chap 78
Yêu Thần Ký Chap 79
Yêu Thần Ký Chap 80
Yêu Thần Ký Chap 81
Yêu Thần Ký Chap 82
Yêu Thần Ký Chap 82.5
Yêu Thần Ký Chap 83
Yêu Thần Ký Chap 83.5
Yêu Thần Ký Chap 84
Yêu Thần Ký Chap 84.5
Yêu Thần Ký Chap 85
Yêu Thần Ký Chap 85.5
Yêu Thần Ký Chap 86
Yêu Thần Ký Chap 86.5
Yêu Thần Ký Chap 87
Yêu Thần Ký Chap 87.5
Yêu Thần Ký Chap 88
Yêu Thần Ký Chap 89
Yêu Thần Ký Chap 90.5
Yêu Thần Ký Chap 91
Yêu Thần Ký Chap 91.5
Yêu Thần Ký Chap 92
Yêu Thần Ký Chap 92.5
Yêu Thần Ký Chap 93
Yêu Thần Ký Chap 93.5
Yêu Thần Ký Chap 94
Yêu Thần Ký Chap 94.5
Yêu Thần Ký Chap 95
Yêu Thần Ký Chap 95.5
Yêu Thần Ký Chap 96
Yêu Thần Ký Chap 96.5
Yêu Thần Ký Chap 97
Yêu Thần Ký Chap 97.5
Yêu Thần Ký Chap 99.5
Yêu Thần Ký Chap 100
Yêu Thần Ký Chap 100.5
Yêu Thần Ký Chap 101
Yêu Thần Ký Chap 101.5
Yêu Thần Ký Chap 102
Yêu Thần Ký Chap 102.5
Yêu Thần Ký Chap 103
Yêu Thần Ký Chap 103.5
Yêu Thần Ký Chap 104
Yêu Thần Ký Chap 104.5
Yêu Thần Ký Chap 105
Yêu Thần Ký Chap 106
Yêu Thần Ký Chap 106.5
Yêu Thần Ký Chap 107
Yêu Thần Ký Chap 107.5
Yêu Thần Ký Chap 108
Yêu Thần Ký Chap 108.5
Yêu Thần Ký Chap 109
Yêu Thần Ký Chap 109.5
Yêu Thần Ký Chap 110
Yêu Thần Ký Chap 110.5
Yêu Thần Ký Chap 111
Yêu Thần Ký Chap 111.5
Yêu Thần Ký Chap 112
Yêu Thần Ký Chap 112.5
Yêu Thần Ký Chap 113
Yêu Thần Ký Chap 113.5
Yêu Thần Ký Chap 114
Yêu Thần Ký Chap 114.5
Yêu Thần Ký Chap 115
Yêu Thần Ký Chap 115.5
Yêu Thần Ký Chap 116
Yêu Thần Ký Chap 116.5
Yêu Thần Ký Chap 117
Yêu Thần Ký Chap 117.5
Yêu Thần Ký Chap 118
Yêu Thần Ký Chap 118.5
Yêu Thần Ký Chap 119
Yêu Thần Ký Chap 119.5
Yêu Thần Ký Chap 120
Yêu Thần Ký Chap 120.5
Yêu Thần Ký Chap 121
Yêu Thần Ký Chap 121.5
Yêu Thần Ký Chap 122
Yêu Thần Ký Chap 122.5
Yêu Thần Ký Chap 123
Yêu Thần Ký Chap 123.5
Yêu Thần Ký Chap 124
Yêu Thần Ký Chap 124.5
Yêu Thần Ký Chap 125
Yêu Thần Ký Chap 125 5
Yêu Thần Ký Chap 126 287881
Yêu Thần Ký Chap 126.5
Yêu Thần Ký Chap 127
Yêu Thần Ký Chap 127.5
Yêu Thần Ký Chap 128
Yêu Thần Ký Chap 128.5
Yêu Thần Ký Chap 129
Yêu Thần Ký Chap 129.5
Yêu Thần Ký Chap 130
Yêu Thần Ký Chap 130.5
Yêu Thần Ký Chap 131
Yêu Thần Ký Chap 131.5
Yêu Thần Ký Chap 132
Yêu Thần Ký Chap 132.5
Yêu Thần Ký Chap 133
Yêu Thần Ký Chap 133.5
Yêu Thần Ký Chap 134
Yêu Thần Ký Chap 134.5
Yêu Thần Ký Chap 135
Yêu Thần Ký Chap 135.5
Yêu Thần Ký Chap 136
Yêu Thần Ký Chap 136.5
Yêu Thần Ký Chap 137
Yêu Thần Ký Chap 137.5
Yêu Thần Ký Chap 138
Yêu Thần Ký Chap 138.5
Yêu Thần Ký Chap 139
Yêu Thần Ký Chap 139.5
Yêu Thần Ký Chap 140
Yêu Thần Ký Chap 140.5
Yêu Thần Ký Chap 141
Yêu Thần Ký Chap 141.5
Yêu Thần Ký Chap 142
Yêu Thần Ký Chap 142.5
Yêu Thần Ký Chap 144.5
Yêu Thần Ký Chap 143
Yêu Thần Ký Chap 145
Yêu Thần Ký Chap 144
Yêu Thần Ký Chap 145.5
Yêu Thần Ký Chap 146
Yêu Thần Ký Chap 146.5
Yêu Thần Ký Chap 147
Yêu Thần Ký Chap 147.5
Yêu Thần Ký Chap 148
Yêu Thần Ký Chap 148.5
Yêu Thần Ký Chap 149
Yêu Thần Ký Chap 149.5
Yêu Thần Ký Chap 150
Yêu Thần Ký Chap 150.5
Yêu Thần Ký Chap 151 322141
Yêu Thần Ký Chap 151
Yêu Thần Ký Chap 151.5
Yêu Thần Ký Chap 152
Yêu Thần Ký Chap 152.5
Yêu Thần Ký Chap 153
Yêu Thần Ký Chap 153.5
Yêu Thần Ký Chap 154
Yêu Thần Ký Chap 154.5
Yêu Thần Ký Chap 155
Yêu Thần Ký Chap 155.5
Yêu Thần Ký Chap 156
Yêu Thần Ký Chap 156.5
Yêu Thần Ký Chap 157
Yêu Thần Ký Chap 157.5
Yêu Thần Ký Chap 158
Yêu Thần Ký Chap 158.5
Yêu Thần Ký Chap 159
Yêu Thần Ký Chap 159.5
Yêu Thần Ký Chap 160
Yêu Thần Ký Chap 160.5
Yêu Thần Ký Chap 161
Yêu Thần Ký Chap 161.5
Yêu Thần Ký Chap 162
Yêu Thần Ký Chap 162.5
Yêu Thần Ký Chap 163
Yêu Thần Ký Chap 163.5
Yêu Thần Ký Chap 164
Yêu Thần Ký Chap 164.5
Yêu Thần Ký Chap 165
Yêu Thần Ký Chap 165.5
Yêu Thần Ký Chap 166
Yêu Thần Ký Chap 166.5
Yêu Thần Ký Chap 167
Yêu Thần Ký Chap 167.5
Yêu Thần Ký Chap 168