Yamada Kun To 7 Nin No Majo

Yamada and the Seven Witches; Yamada kun to Nananin no Majo; Yamada kun to 7 nin no Majo

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Yoshikawa Miki
Thể loại:
Truyện người lớn, Truyện Manga Nhật Bản, Truyện tình cảm, Truyện học đường
Lượt xem:
471
Đăng bởi:
hoangthienbao
Yamada Kun To 7 Nin No Majo
Yamada Kun To 7 Nin No Majo5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Yamada Kun To 7 Nin No Majo:

Truyện 16+

Yamada Ryuu là học sinh năm 2 tại trường cấp 3 Suzaku. Cậu ta là 1 kẻ chuyên đi học trễ và rồi về sớm, chưa hết, cậu ta còn ngủ gật trong lớp và điểm số dĩ nhiên là luôn trong tình trạng đội sổ. Cậu ta cảm thấy cuộc đời chán như con gián. Ngược lại với cậu ta, Shiraishi Urara là học sinh sáng giá nhất khối, thông minh và cực kì xinh đẹp, tóm lại là con nhà người ta trong truyền thuyết. Rồi một hôm, một chuyện kì lạ xảy ra đã khiến hai con người khác biệt này đã bị hoán đổi thân xác cho nhau!

Tập (Chương)
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 1
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 2
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 3
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 4
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 5
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 6
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 7
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 8
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 9
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 10
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 11
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 12
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 13
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 14
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 15
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 16
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 17
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 18
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 19
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 20
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 21
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 22
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 23
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 24
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 25
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 26
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 27
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 28 Bonus1
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 28
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 29
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 30
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 31
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 32
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 33
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 34
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 35
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 36
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 37
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 38
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 39
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 40
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 41
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 42
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 43
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 44
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 45
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 46
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 47
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 48
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 49
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 49.5
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 50
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 51
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 52
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 53
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 54
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 55
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 56
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 57
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 58
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 59
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 60
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 61
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 62
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 64
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 65
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 66
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 67
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 68
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 69
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 70
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 71
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 72
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 73
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 74
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 75
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 76
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 77
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 78
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 79
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 80
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 81
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 82
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 83
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 84
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 85
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 86
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 87
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 88
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 89
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 90
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 91
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 92
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 93
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 94
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 94.5
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 95
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 96
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 97
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 98
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 99
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 100
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 101
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 102
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 103
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 104
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 105
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 106
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 107
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 108
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 109
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 110
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 111
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 112
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 113
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 114
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 115
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 116
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 117
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 118
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 119
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 120
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 121
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 122
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 123
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 124
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 125
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 126
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 127
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 128
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 129
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 130
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 131
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 132
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 133
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 134
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 135
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 136
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 137
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 138
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 139
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 140
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 141
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 142
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 143
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 144
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 145
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 146
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 147
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 148
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 149
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 150
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 151
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 152
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 153
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 154
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 155
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 156
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 157
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 158
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 159
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 160
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 161
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 162
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 163
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 164
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 165
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 166
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 167
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 168
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 169
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 170
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 171
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 172
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 173
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 174
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 175
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 176
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 177
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 178
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 179
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 180
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 181
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 182
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 183
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 184
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 185
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 186
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 187
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 188
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 189
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 190
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 191
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 192
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 193
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 194
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 195
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 196
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 197
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 198
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 199
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 200
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 201
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 202
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 203
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 204
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 205
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 206
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 207
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 208
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 209
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 210
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 211
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 212
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 213
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 214
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 215
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 216
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 217
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 218
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 219
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 220
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 221
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 222
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 223
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 224
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 225
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 226
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 227
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 228
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 229
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 230
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 231
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 232
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 233
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 234
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 235
Yamada Kun To 7 Nin No Majo Chap 236