The God Of High School

The God Of High School

Kiểu đọc:
Từ trái qua phải
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Park Yong Je
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện học đường
Lượt xem:
12,475
Đăng bởi:
Trần Phương Thanh
The God Of High School
The God Of High School5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện The God Of High School:

Mori Jin đã học Taekwondo với ông mình từ nhỏ, nên cậu có được kĩ thuật tuyệt vời. Hiện tại thì cậu đang sở hữu đai đen. Ngoài ra, cậu còn luôn mơ ước mình sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Một ngày đặc biệt, có một người đàn ông tên R đã đến gặp Jin và mời cậu tham gia thi đấu "Chúa tể học đường". Đây là một trận chiến của các cao thủ trong giới học sinh trung học. Họ đã gửi lời mời này đi khắp nơi trên thế giới. Vì ước mơ của mình, Jin đã nhận lời tham gia. Và tất cả sẽ bắt đầu khi giải đấu diễn ra. Giải đấu này là để tìm ra được những người lái máy bay chiến đấu tốt nhất trong số tất cả các học sinh trung học ở Hàn Quốc. Sau khi tham gia, Mori Jin đã sớm biết rằng có cái gì đó lớn hơn nhiều bên dưới các giai đoạn của giải đấu....

Tập (Chương)
The God Of High School Chap 1
The God Of High School Chap 2
The God Of High School Chap 3
The God Of High School Chap 4
The God Of High School Chap 5
The God Of High School Chap 6
The God Of High School Chap 7
The God Of High School Chap 8
The God Of High School Chap 9
The God Of High School Chap 10
The God Of High School Chap 11
The God Of High School Chap 12
The God Of High School Chap 13
The God Of High School Chap 14
The God Of High School Chap 15
The God Of High School Chap 16
The God Of High School Chap 17
The God Of High School Chap 18
The God Of High School Chap 19
The God Of High School Chap 20
The God Of High School Chap 21
The God Of High School Chap 22
The God Of High School Chap 23
The God Of High School Chap 24
The God Of High School Chap 25
The God Of High School Chap 26
The God Of High School Chap 27
The God Of High School Chap 28
The God Of High School Chap 29
The God Of High School Chap 30
The God Of High School Chap 31
The God Of High School Chap 32
The God Of High School Chap 33
The God Of High School Chap 34
The God Of High School Chap 35
The God Of High School Chap 36
The God Of High School Chap 37
The God Of High School Chap 38
The God Of High School Chap 39
The God Of High School Chap 40
The God Of High School Chap 41
The God Of High School Chap 42
The God Of High School Chap 43
The God Of High School Chap 44
The God Of High School Chap 45
The God Of High School Chap 46
The God Of High School Chap 47
The God Of High School Chap 48
The God Of High School Chap 49
The God Of High School Chap 50
The God Of High School Chap 51
The God Of High School Chap 52
The God Of High School Chap 53
The God Of High School Chap 54
The God Of High School Chap 55
The God Of High School Chap 56
The God Of High School Chap 57
The God Of High School Chap 58
The God Of High School Chap 59
The God Of High School Chap 60
The God Of High School Chap 61
The God Of High School Chap 62
The God Of High School Chap 63
The God Of High School Chap 64
The God Of High School Chap 65
The God Of High School Chap 66
The God Of High School Chap 67
The God Of High School Chap 68
The God Of High School Chap 69
The God Of High School Chap 70
The God Of High School Chap 71
The God Of High School Chap 72
The God Of High School Chap 73
The God Of High School Chap 74
The God Of High School Chap 75
The God Of High School Chap 76
The God Of High School Chap 77
The God Of High School Chap 78
The God Of High School Chap 79
The God Of High School Chap 80
The God Of High School Chap 81
The God Of High School Chap 82
The God Of High School Chap 83
The God Of High School Chap 84
The God Of High School Chap 85
The God Of High School Chap 86
The God Of High School Chap 87
The God Of High School Chap 88
The God Of High School Chap 89
The God Of High School Chap 90
The God Of High School Chap 91
The God Of High School Chap 92
The God Of High School Chap 93
The God Of High School Chap 94
The God Of High School Chap 95
The God Of High School Chap 96
The God Of High School Chap 97
The God Of High School Chap 98
The God Of High School Chap 99
The God Of High School Chap 100
The God Of High School Chap 101
The God Of High School Chap 102
The God Of High School Chap 103
The God Of High School Chap 104
The God Of High School Chap 105
The God Of High School Chap 106
The God Of High School Chap 107
The God Of High School Chap 108
The God Of High School Chap 109
The God Of High School Chap 110
The God Of High School Chap 111
The God Of High School Chap 112
The God Of High School Chap 113
The God Of High School Chap 114
The God Of High School Chap 115
The God Of High School Chap 116
The God Of High School Chap 117
The God Of High School Chap 118
The God Of High School Chap 119
The God Of High School Chap 120
The God Of High School Chap 121
The God Of High School Chap 122
The God Of High School Chap 123
The God Of High School Chap 124
The God Of High School Chap 125
The God Of High School Chap 126
The God Of High School Chap 127
The God Of High School Chap 128
The God Of High School Chap 129
The God Of High School Chap 130
The God Of High School Chap 131
The God Of High School Chap 132
The God Of High School Chap 133
The God Of High School Chap 134
The God Of High School Chap 135
The God Of High School Chap 136
The God Of High School Chap 137
The God Of High School Chap 138
The God Of High School Chap 139
The God Of High School Chap 140
The God Of High School Chap 141
The God Of High School Chap 142
The God Of High School Chap 143
The God Of High School Chap 144
The God Of High School Chap 145
The God Of High School Chap 146
The God Of High School Chap 147
The God Of High School Chap 148
The God Of High School Chap 149
The God Of High School Chap 150
The God Of High School Chap 151
The God Of High School Chap 152
The God Of High School Chap 153
The God Of High School Chap 154
The God Of High School Chap 155
The God Of High School Chap 156
The God Of High School Chap 157
The God Of High School Chap 158
The God Of High School Chap 159
The God Of High School Chap 160
The God Of High School Chap 161
The God Of High School Chap 162
The God Of High School Chap 163
The God Of High School Chap 164
The God Of High School Chap 165
The God Of High School Chap 166
The God Of High School Chap 167
The God Of High School Chap 168
The God Of High School Chap 169
The God Of High School Chap 170
The God Of High School Chap 171
The God Of High School Chap 172
The God Of High School Chap 173
The God Of High School Chap 174
The God Of High School Chap 175
The God Of High School Chap 176
The God Of High School Chap 177
The God Of High School Chap 178
The God Of High School Chap 179
The God Of High School Chap 180
The God Of High School Chap 181
The God Of High School Chap 182
The God Of High School Chap 183
The God Of High School Chap 184
The God Of High School Chap 185
The God Of High School Chap 186
The God Of High School Chap 187
The God Of High School Chap 188
The God Of High School Chap 189
The God Of High School Chap 190
The God Of High School Chap 191
The God Of High School Chap 192
The God Of High School Chap 193
The God Of High School Chap 194
The God Of High School Chap 195
The God Of High School Chap 196
The God Of High School Chap 197
The God Of High School Chap 198
The God Of High School Chap 199
The God Of High School Chap 200
The God Of High School Chap 201
The God Of High School Chap 202
The God Of High School Chap 203
The God Of High School Chap 204
The God Of High School Chap 205
The God Of High School Chap 206
The God Of High School Chap 207
The God Of High School Chap 208
The God Of High School Chap 209
The God Of High School Chap 210
The God Of High School Chap 211
The God Of High School Chap 212
The God Of High School Chap 213
The God Of High School Chap 214
The God Of High School Chap 215
The God Of High School Chap 216
The God Of High School Chap 217
The God Of High School Chap 218
The God Of High School Chap 219
The God Of High School Chap 220
The God Of High School Chap 221
The God Of High School Chap 222
The God Of High School Chap 223
The God Of High School Chap 224
The God Of High School Chap 225
The God Of High School Chap 226
The God Of High School Chap 227
The God Of High School Chap 228
The God Of High School Chap 229
The God Of High School Chap 230
The God Of High School Chap 231
The God Of High School Chap 232
The God Of High School Chap 233
The God Of High School Chap 234
The God Of High School Chap 235
The God Of High School Chap 236
The God Of High School Chap 237
The God Of High School Chap 238
The God Of High School Chap 239
The God Of High School Chap 240
The God Of High School Chap 241
The God Of High School Chap 242
The God Of High School Chap 243
The God Of High School Chap 244
The God Of High School Chap 245
The God Of High School Chap 246
The God Of High School Chap 247
The God Of High School Chap 248
The God Of High School Chap 249
The God Of High School Chap 250
The God Of High School Chap 251
The God Of High School Chap 252
The God Of High School Chap 253
The God Of High School Chap 254
The God Of High School Chap 255
The God Of High School Chap 256
The God Of High School Chap 257
The God Of High School Chap 258
The God Of High School Chap 259
The God Of High School Chap 260
The God Of High School Chap 261
The God Of High School Chap 262
The God Of High School Chap 263
The God Of High School Chap 264
The God Of High School Chap 265
The God Of High School Chap 266
The God Of High School Chap 267
The God Of High School Chap 268
The God Of High School Chap 269
The God Of High School Chap 270
The God Of High School Chap 271
The God Of High School Chap 272
The God Of High School Chap 273
The God Of High School Chap 274
The God Of High School Chap 275
The God Of High School Chap 276
The God Of High School Chap 277
The God Of High School Chap 278
The God Of High School Chap 279
The God Of High School Chap 280
The God Of High School Chap 281
The God Of High School Chap 282
The God Of High School Chap 283
The God Of High School Chap 284
The God Of High School Chap 285
The God Of High School Chap 286
The God Of High School Chap 287
The God Of High School Chap 288
The God Of High School Chap 289
The God Of High School Chap 290
The God Of High School Chap 291
The God Of High School Chap 292
The God Of High School Chap 293
The God Of High School Chap 294
The God Of High School Chap 295
The God Of High School Chap 296
The God Of High School Chap 297
The God Of High School Chap 298
The God Of High School Chap 299
The God Of High School Chap 300
The God Of High School Chap 301
The God Of High School Chap 302
The God Of High School Chap 303
The God Of High School Chap 304
The God Of High School Chap 305