Rai Võ Tướng Thiên Hà

Rai Võ Tướng Thiên Hà

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Joji Manabi
Thể loại:
Truyện kiếm hiệp, Truyện phiêu lưu
Lượt xem:
3,565
Đăng bởi:
Phan Tran My Trieu
Rai Võ Tướng Thiên Hà
Rai Võ Tướng Thiên Hà5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Rai Võ Tướng Thiên Hà:

Bộ truyện Rai Võ Tướng Thiên Hà kể về cuộc chiến thống nhất thiên hà. Tiêu biểu trong số đó là cuộc đối đầu khốc liệt giữa đế quốc Gomasu (trời Nam ) và liên quân trời Nam. Sau sự sụp đổ của đế quốc thần thánh, Hiki Danjo – tả tướng quân đế quốc ngân hà thống lĩnh trời Bắc, Đại diện Liên minh trời Nam là Jiko với độc nhãn long masamune Tatsuga Rai. Rai xuất thân từ 1 trung đội đột kích .Từ khi Danjo qua đời , thế mạnh quân sự giữa các nước gần như cân bằng và đều có chung ý muốn thống nhất ngân hà và vì thế chiến sự đã nổ ra. 

Tập (Chương)
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 1
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 2
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 3
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 3 285941
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 4
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 5
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 6
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 7
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 8
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 9
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 10
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 11
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 12
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 13
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 14
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 15
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 16
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 17
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 18
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 19
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 20
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 21
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 22
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 23
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 24
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 25
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 26
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 27
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 28
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 29
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 30
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 31
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 32
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 33
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 34
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 35
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 36
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 37
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 38
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 39
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 40
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 41
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 42
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 43
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 44
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 45
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 46
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 47
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 48
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 49
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 50
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 51
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 52
Rai Võ Tướng Thiên Hà (Tt8) Chap 53
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 54
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 55
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 56
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 57
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 58
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 59
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 60
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 61
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 62
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 63
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 64
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 65
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 66
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 67
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 68
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 69
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 70
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 71
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 72
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 73
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 74
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 75
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 76
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 77
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 78
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 79
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 80
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 81
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 82
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 83
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 84
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 85
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 86
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 87
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 88
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 89
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 90
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 91
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 92
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 93
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 94
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 95
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 96
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 97
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 98
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 99
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 100
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 101
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 102
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 103
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 104
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 105
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 106
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 107
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 108
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 109
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 110
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 111
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 112
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 113
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 114
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 115
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 116
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 117
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 118
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 119
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 120
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 121
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 122
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 123
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 124
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 125
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 126
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 127
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 128
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 129
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 130
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 131
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 132
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 133
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 134
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 135
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 136
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 137
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 138
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 139
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 140
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 141
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 142
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 143
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 144
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 145
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 146
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 147
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 148
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 149
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 150
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 151
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 152
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 153
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 154
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 155
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 156
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 157
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 158
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 159
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 160
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 161
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 162
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 163
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 164
Rai Võ Tướng Thiên Hà Chap 165