Pokemon Special

Pocket Monsters Special; The Pokémon Manga; PokeSpe; ポケスペ Pokémon Adventures

Kiểu đọc:
Từ trái qua phải
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Hidenori Kusaka
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện hài hước, Truyện Manga Nhật Bản
Lượt xem:
450
Đăng bởi:
nguyen
Pokemon Special
Pokemon Special5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Pokemon Special:

Truyện được chia thành nhiều Arc tương tự như trong Game là Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal; Ruby/Sapphire; Fire Red/Leaf Green; Emerald và hiện giờ đang đến Arc mới nhất là Diamond và Pearl. Mỗi Arc lại kết nối mật thiết với nhau làm thành một bộ Manga Pokemon với rất nhiều nhân vật và Pokemon đa dạng. Và nội dung bộ này khác hoàn toàn với Anime Pokemon chiếu hồi trước, bảo đảm hay hơn hẳn!

Tập (Chương)
Pokemon Special Chap Vol2.5
Pokemon Special Chap Vol2.4
Pokemon Special Chap Vol2.3
Pokemon Special Chap Vol2.2
Pokemon Special Chap Vol2.1
Pokemon Special Chap Vol1
Pokemon Special Chap 1
Pokemon Special Chap 2
Pokemon Special Chap 3
Pokemon Special Chap 4
Pokemon Special Chap 5
Pokemon Special Chap 6
Pokemon Special Chap 7
Pokemon Special Chap 8
Pokemon Special Chap 9
Pokemon Special Chap 10
Pokemon Special Chap 11
Pokemon Special Chap 12
Pokemon Special Chap 13
Pokemon Special Chap 14
Pokemon Special Chap 15
Pokemon Special Chap 16
Pokemon Special Chap 17
Pokemon Special Chap 18
Pokemon Special Chap 19
Pokemon Special Chap 20
Pokemon Special Chap 21
Pokemon Special Chap 22
Pokemon Special Chap 23
Pokemon Special Chap 24
Pokemon Special Chap 25
Pokemon Special Chap 26
Pokemon Special Chap 27
Pokemon Special Chap 28
Pokemon Special Chap 29
Pokemon Special Chap 30
Pokemon Special Chap 31
Pokemon Special Chap 32
Pokemon Special Chap 33
Pokemon Special Chap 34
Pokemon Special Chap 35
Pokemon Special Chap 36
Pokemon Special Chap 37
Pokemon Special Chap 38
Pokemon Special Chap 39
Pokemon Special Chap 40
Pokemon Special Chap 41
Pokemon Special Chap 42
Pokemon Special Chap 43
Pokemon Special Chap 44
Pokemon Special Chap 45
Pokemon Special Chap 46
Pokemon Special Chap 47
Pokemon Special Chap 48
Pokemon Special Chap 49
Pokemon Special Chap 50
Pokemon Special Chap 51
Pokemon Special Chap 52
Pokemon Special Chap 53
Pokemon Special Chap 54
Pokemon Special Chap 55
Pokemon Special Chap 56
Pokemon Special Chap 57
Pokemon Special Chap 58
Pokemon Special Chap 59
Pokemon Special Chap 60
Pokemon Special Chap 61
Pokemon Special Chap 62
Pokemon Special Chap 63
Pokemon Special Chap 64
Pokemon Special Chap 65
Pokemon Special Chap 66
Pokemon Special Chap 67
Pokemon Special Chap 68
Pokemon Special Chap 67.5
Pokemon Special Chap 69
Pokemon Special Chap 70
Pokemon Special Chap 71
Pokemon Special Chap 72
Pokemon Special Chap 73
Pokemon Special Chap 74
Pokemon Special Chap 75
Pokemon Special Chap 75 62628
Pokemon Special Chap 76
Pokemon Special Chap 77
Pokemon Special Chap 78
Pokemon Special Chap 79
Pokemon Special Chap 80
Pokemon Special Chap 81
Pokemon Special Chap 82
Pokemon Special Chap 83
Pokemon Special Chap 84
Pokemon Special Chap 85
Pokemon Special Chap 86
Pokemon Special Chap 87
Pokemon Special Chap 88
Pokemon Special Chap 89
Pokemon Special Chap 90
Pokemon Special Chap 91
Pokemon Special Chap 92
Pokemon Special Chap 93
Pokemon Special Chap 94
Pokemon Special Chap 95
Pokemon Special Chap 96
Pokemon Special Chap 97
Pokemon Special Chap 98
Pokemon Special Chap 99
Pokemon Special Chap 100
Pokemon Special Chap 101
Pokemon Special Chap 102
Pokemon Special Chap 103
Pokemon Special Chap 104
Pokemon Special Chap 105
Pokemon Special Chap 106
Pokemon Special Chap 107
Pokemon Special Chap 108
Pokemon Special Chap 109
Pokemon Special Chap 110
Pokemon Special Chap 111
Pokemon Special Chap 112
Pokemon Special Chap 113
Pokemon Special Chap 114
Pokemon Special Chap 115
Pokemon Special Chap 116
Pokemon Special Chap 117
Pokemon Special Chap 118
Pokemon Special Chap 119
Pokemon Special Chap 120
Pokemon Special Chap 121
Pokemon Special Chap 122
Pokemon Special Chap 123
Pokemon Special Chap 124
Pokemon Special Chap 125
Pokemon Special Chap 126
Pokemon Special Chap 127
Pokemon Special Chap 128
Pokemon Special Chap 129
Pokemon Special Chap 130
Pokemon Special Chap 131
Pokemon Special Chap 132
Pokemon Special Chap 133
Pokemon Special Chap 134
Pokemon Special Chap 135
Pokemon Special Chap 136
Pokemon Special Chap 137
Pokemon Special Chap 138
Pokemon Special Chap 139
Pokemon Special Chap 140
Pokemon Special Chap 141
Pokemon Special Chap 142
Pokemon Special Chap 143
Pokemon Special Chap 144
Pokemon Special Chap 145
Pokemon Special Chap 146
Pokemon Special Chap 147
Pokemon Special Chap 148
Pokemon Special Chap 149
Pokemon Special Chap 150
Pokemon Special Chap 151
Pokemon Special Chap 152
Pokemon Special Chap 153
Pokemon Special Chap 154
Pokemon Special Chap 155
Pokemon Special Chap 156
Pokemon Special Chap 157
Pokemon Special Chap 158
Pokemon Special Chap 159
Pokemon Special Chap 160
Pokemon Special Chap 161
Pokemon Special Chap 162
Pokemon Special Chap 163
Pokemon Special Chap 164
Pokemon Special Chap 165
Pokemon Special Chap 166
Pokemon Special Chap 167
Pokemon Special Chap 168
Pokemon Special Chap 169
Pokemon Special Chap 170
Pokemon Special Chap 171
Pokemon Special Chap 172
Pokemon Special Chap 173
Pokemon Special Chap 174
Pokemon Special Chap 175
Pokemon Special Chap 176
Pokemon Special Chap 177
Pokemon Special Chap 178
Pokemon Special Chap 179
Pokemon Special Chap 180
Pokemon Special Chap 181 184
Pokemon Special Chap 185
Pokemon Special Chap 186
Pokemon Special Chap 187
Pokemon Special Chap 188
Pokemon Special Chap 189
Pokemon Special Chap 190
Pokemon Special Chap 191 193
Pokemon Special Chap 191
Pokemon Special Chap 192
Pokemon Special Chap 194 198
Pokemon Special Chap 199 201
Pokemon Special Chap 202 206
Pokemon Special Chap 207 210
Pokemon Special Chap 211 214
Pokemon Special Chap 215 219
Pokemon Special Chap 220 223
Pokemon Special Chap 224 226
Pokemon Special Chap 227 230
Pokemon Special Chap 231 233
Pokemon Special Chap 234 236
Pokemon Special Chap 237 238
Pokemon Special Chap 239 249
Pokemon Special Chap 250 252
Pokemon Special Chap 253 257
Pokemon Special Chap 258 259
Pokemon Special Chap 260 263
Pokemon Special Chap 264 266
Pokemon Special Chap 267 269
Pokemon Special Chap 270 272
Pokemon Special Chap 273 274
Pokemon Special Chap 275
Pokemon Special Chap 276
Pokemon Special Chap 277
Pokemon Special Chap 278
Pokemon Special Chap 279
Pokemon Special Chap 280
Pokemon Special Chap 281
Pokemon Special Chap 282
Pokemon Special Chap 283
Pokemon Special Chap 284
Pokemon Special Chap 285
Pokemon Special Chap 286
Pokemon Special Chap 287
Pokemon Special Chap 288
Pokemon Special Chap 289
Pokemon Special Chap 290
Pokemon Special Chap 291
Pokemon Special Chap 292
Pokemon Special Chap 293
Pokemon Special Chap 294
Pokemon Special Chap 295
Pokemon Special Chap 296
Pokemon Special Chap 297
Pokemon Special Chap 298
Pokemon Special Chap 299 303
Pokemon Special Chap 304 306
Pokemon Special Chap 307 308
Pokemon Special Chap 309 311
Pokemon Special Chap 312 314
Pokemon Special Chap 315 317
Pokemon Special Chap 318 320
Pokemon Special Chap 321 323
Pokemon Special Chap 324 327
Pokemon Special Chap 328
Pokemon Special Chap 329
Pokemon Special Chap 330
Pokemon Special Chap 331
Pokemon Special Chap 332
Pokemon Special Chap 333
Pokemon Special Chap 334
Pokemon Special Chap 335
Pokemon Special Chap 336
Pokemon Special Chap 337
Pokemon Special Chap 338
Pokemon Special Chap 339
Pokemon Special Chap 340
Pokemon Special Chap 341
Pokemon Special Chap 343
Pokemon Special Chap 347
Pokemon Special Chap 348
Pokemon Special Chap 349
Pokemon Special Chap 350
Pokemon Special Chap 356
Pokemon Special Chap 357
Pokemon Special Chap 358
Pokemon Special Chap 359
Pokemon Special Chap 360
Pokemon Special Chap 361
Pokemon Special Chap 362
Pokemon Special Chap 363
Pokemon Special Chap 364
Pokemon Special Chap 365
Pokemon Special Chap 366
Pokemon Special Chap 367
Pokemon Special Chap 368
Pokemon Special Chap 369
Pokemon Special Chap 370
Pokemon Special Chap 371
Pokemon Special Chap 372
Pokemon Special Chap 373
Pokemon Special Chap 374
Pokemon Special Chap 375
Pokemon Special Chap 376
Pokemon Special Chap 377
Pokemon Special Chap 378
Pokemon Special Chap 379
Pokemon Special Chap 380
Pokemon Special Chap 381
Pokemon Special Chap 382
Pokemon Special Chap 383
Pokemon Special Chap 384
Pokemon Special Chap 385
Pokemon Special Chap 386
Pokemon Special Chap 387
Pokemon Special Chap 388
Pokemon Special Chap 389
Pokemon Special Chap 390
Pokemon Special Chap 391
Pokemon Special Chap 392
Pokemon Special Chap 393
Pokemon Special Chap 394
Pokemon Special Chap 395
Pokemon Special Chap 396
Pokemon Special Chap 397
Pokemon Special Chap 398
Pokemon Special Chap 399
Pokemon Special Chap 400
Pokemon Special Chap 401
Pokemon Special Chap 402
Pokemon Special Chap 405
Pokemon Special Chap 406
Pokemon Special Chap 407
Pokemon Special Chap 408
Pokemon Special Chap 409
Pokemon Special Chap 410
Pokemon Special Chap 411
Pokemon Special Chap 412
Pokemon Special Chap 413
Pokemon Special Chap 414
Pokemon Special Chap 415
Pokemon Special Chap 416
Pokemon Special Chap 417
Pokemon Special Chap 418
Pokemon Special Chap 419
Pokemon Special Chap 420
Pokemon Special Chap 421
Pokemon Special Chap 422
Pokemon Special Chap 423
Pokemon Special Chap 424
Pokemon Special Chap 425
Pokemon Special Chap 426
Pokemon Special Chap 427
Pokemon Special Chap 428
Pokemon Special Chap 429
Pokemon Special Chap 430
Pokemon Special Chap 431
Pokemon Special Chap 432
Pokemon Special Chap 433
Pokemon Special Chap 434
Pokemon Special Chap 435
Pokemon Special Chap 436
Pokemon Special Chap 437
Pokemon Special Chap 438
Pokemon Special Chap 439
Pokemon Special Chap 440
Pokemon Special Chap 441
Pokemon Special Chap 442
Pokemon Special Chap 443
Pokemon Special Chap 444
Pokemon Special Chap 445
Pokemon Special Chap 446
Pokemon Special Chap 447
Pokemon Special Chap 448
Pokemon Special Chap 449
Pokemon Special Chap 450
Pokemon Special Chap 451
Pokemon Special Chap 452
Pokemon Special Chap 453
Pokemon Special Chap 454
Pokemon Special Chap 455
Pokemon Special Chap 456
Pokemon Special Chap 457
Pokemon Special Chap 458
Pokemon Special Chap 459
Pokemon Special Chap 460
Pokemon Special Chap 461
Pokemon Special Chap 462
Pokemon Special Chap 463
Pokemon Special Chap 464
Pokemon Special Chap 465
Pokemon Special Chap 466
Pokemon Special Chap 467
Pokemon Special Chap 468
Pokemon Special Chap 469
Pokemon Special Chap 470
Pokemon Special Chap 471
Pokemon Special Chap 472
Pokemon Special Chap 473
Pokemon Special Chap 474
Pokemon Special Chap 475
Pokemon Special Chap 476
Pokemon Special Chap 477
Pokemon Special Chap 478
Pokemon Special Chap 479
Pokemon Special Chap 480
Pokemon Special Chap 481
Pokemon Special Chap 482
Pokemon Special Chap 483
Pokemon Special Chap 484
Pokemon Special Chap 485
Pokemon Special Chap 486
Pokemon Special Chap 487
Pokemon Special Chap 488
Pokemon Special Chap 489
Pokemon Special Chap 490
Pokemon Special Chap 491
Pokemon Special Chap 492
Pokemon Special Chap 493
Pokemon Special Chap 494
Pokemon Special Chap 495
Pokemon Special Chap 496
Pokemon Special Chap 497
Pokemon Special Chap 498
Pokemon Special Chap 499
Pokemon Special Chap 500
Pokemon Special Chap 501
Pokemon Special Chap 502
Pokemon Special Chap 503
Pokemon Special Chap 504
Pokemon Special Chap 508
Pokemon Special Chap 509
Pokemon Special Chap 510
Pokemon Special Chap 511
Pokemon Special Chap 512
Pokemon Special Chap 513
Pokemon Special Chap 514
Pokemon Special Chap 515
Pokemon Special Chap 516
Pokemon Special Chap 517
Pokemon Special Chap 518
Pokemon Special Chap 519
Pokemon Special Chap 520
Pokemon Special Chap 521
Pokemon Special Chap 522
Pokemon Special Chap 523
Pokemon Special Chap 524
Pokemon Special Chap 525
Pokemon Special Chap 526
Pokemon Special Chap 527
Pokemon Special Chap 600
Pokemon Special Chap 528
Pokemon Special Chap 529
Pokemon Special Chap 530
Pokemon Special Chap 531
Pokemon Special Chap 532
Pokemon Special Chap 533
Pokemon Special Chap 534
Pokemon Special Chap 535
Pokemon Special Chap 536
Pokemon Special Chap 537
Pokemon Special Chap 538
Pokemon Special Chap 539
Pokemon Special Chap 540
Pokemon Special Chap 541
Pokemon Special Chap 542
Pokemon Special Chap 543
Pokemon Special Chap 544
Pokemon Special Chap 545
Pokemon Special Chap 546
Pokemon Special Chap 547
Pokemon Special Chap 547.1
Pokemon Special Chap 547.2
Pokemon Special Chap 548
Pokemon Special Chap 549
Pokemon Special Chap 549.1
Pokemon Special Chap 549.2
Pokemon Special Chap 549.3
Pokemon Special Chap 550
Pokemon Special Chap 551
Pokemon Special Chap 552
Pokemon Special Chap 553
Pokemon Special Chap 554
Pokemon Special Chap 555
Pokemon Special Chap 556
Pokemon Special Chap 557
Pokemon Special Chap 558
Pokemon Special Chap 559
Pokemon Special Chap 560
Pokemon Special Chap 561
Pokemon Special Chap 562
Pokemon Special Chap 563
Pokemon Special Chap 564
Pokemon Special Chap 565
Pokemon Special Chap 566
Pokemon Special Chap 567
Pokemon Special Chap 568
Pokemon Special Chap 569
Pokemon Special Chap 570
Pokemon Special Chap 571
Pokemon Special Chap 572
Pokemon Special Chap 573
Pokemon Special Chap 574
Pokemon Special Chap 575
Pokemon Special Chap 576
Pokemon Special Chap 577
Pokemon Special Chap 578
Pokemon Special Chap 579
Pokemon Special Chap 580
Pokemon Special Chap 581
Pokemon Special Chap 582
Pokemon Special Chap 583
Pokemon Special Chap 584
Pokemon Special Chap 585
Pokemon Special Chap 586
Pokemon Special Chap 587
Pokemon Special Chap 588
Pokemon Special Chap 589
Pokemon Special Chap 590
Pokemon Special Chap 591
Pokemon Special Chap 592
Pokemon Special Chap 593
Pokemon Special Chap 594
Pokemon Special Chap 595
Pokemon Special Chap 596
Pokemon Special Chap 597
Pokemon Special Chap 598
Pokemon Special Chap 599
Pokemon Special Chap 601
Pokemon Special Chap 601.5
Pokemon Special Chap 602
Pokemon Special Chap 603
Pokemon Special Chap 604
Pokemon Special Chap 605
Pokemon Special Chap 606
Pokemon Special Chap 607
Pokemon Special Chap 608
Pokemon Special Chap 609
Pokemon Special Chap 610
Pokemon Special Chap 611
Pokemon Special Chap 612
Pokemon Special Chap 613
Pokemon Special Chap 614
Pokemon Special Chap 615