Otoyomegatari

A Bride's Story

Kiểu đọc:
Từ trái qua phải
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Mori Kaoru
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện Manga Nhật Bản, Truyện lịch sử, Truyện tình cảm
Lượt xem:
1,064
Đăng bởi:
nguyenducnhan
Otoyomegatari
Otoyomegatari5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Otoyomegatari:

Bối cảnh câu truyện lấy vào thế kỉ 16, khi Con đường Tơ Lụa nối liền Châu Á và Địa Trung Hải, bao gồm cả Bắc Phi và Châu Âu.

Đây là câu chuyện về Amira - 1 cô gái thông thạo bắn cung, cưỡi ngựa, được gả cho Karluk - một chàng trai ở làng khác nhỏ hơn cô 8 tuổi.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối khi làng của Amira thay đổi ý định và muốn đưa cô về.

Tập (Chương)
Otoyomegatari Chap 1
Otoyomegatari Chap 1
Otoyomegatari Chap 2
Otoyomegatari Chap 2
Otoyomegatari Chap 3
Otoyomegatari Chap 3
Otoyomegatari Chap 3 298840
Otoyomegatari Chap 4
Otoyomegatari Chap 4
Otoyomegatari Chap 5
Otoyomegatari Chap 5
Otoyomegatari Chap 6
Otoyomegatari Chap 6
Otoyomegatari Chap 7
Otoyomegatari Chap 7
Otoyomegatari Chap 8
Otoyomegatari Chap 8
Otoyomegatari Chap 9
Otoyomegatari Chap 9
Otoyomegatari Chap 10
Otoyomegatari Chap 10
Otoyomegatari Chap 11
Otoyomegatari Chap 11
Otoyomegatari Chap 12
Otoyomegatari Chap 12
Otoyomegatari Chap 13
Otoyomegatari Chap 14
Otoyomegatari Chap 14
Otoyomegatari Chap 14.5
Otoyomegatari Chap 14.5
Otoyomegatari Chap 16
Otoyomegatari Chap 15
Otoyomegatari Chap 17
Otoyomegatari Chap 16
Otoyomegatari Chap 18
Otoyomegatari Chap 17
Otoyomegatari Chap 19
Otoyomegatari Chap 18
Otoyomegatari Chap 21
Otoyomegatari Chap 19
Otoyomegatari Chap 22
Otoyomegatari Chap 20
Otoyomegatari Chap 23
Otoyomegatari Chap 21
Otoyomegatari Chap 24
Otoyomegatari Chap 22
Otoyomegatari Chap 26
Otoyomegatari Chap 23
Otoyomegatari Chap 27
Otoyomegatari Chap 24
Otoyomegatari Chap 28
Otoyomegatari Chap 25
Otoyomegatari Chap 29
Otoyomegatari Chap 26
Otoyomegatari Chap 30
Otoyomegatari Chap 27
Otoyomegatari Chap 31
Otoyomegatari Chap 28
Otoyomegatari Chap 33
Otoyomegatari Chap 29
Otoyomegatari Chap 34
Otoyomegatari Chap 30
Otoyomegatari Chap 35
Otoyomegatari Chap 31
Otoyomegatari Chap 36
Otoyomegatari Chap 32
Otoyomegatari Chap 37
Otoyomegatari Chap 33
Otoyomegatari Chap 38
Otoyomegatari Chap 34
Otoyomegatari Chap 40
Otoyomegatari Chap 35
Otoyomegatari Chap 41
Otoyomegatari Chap 36
Otoyomegatari Chap 42
Otoyomegatari Chap 37
Otoyomegatari Chap 43
Otoyomegatari Chap 38
Otoyomegatari Chap 44
Otoyomegatari Chap 39
Otoyomegatari Chap 45
Otoyomegatari Chap 40
Otoyomegatari Chap 46
Otoyomegatari Chap 41
Otoyomegatari Chap 47
Otoyomegatari Chap 42
Otoyomegatari Chap 48
Otoyomegatari Chap 43
Otoyomegatari Chap 49
Otoyomegatari Chap 44
Otoyomegatari Chap 50
Otoyomegatari Chap 45
Otoyomegatari Chap 51
Otoyomegatari Chap 46
Otoyomegatari Chap 52.5
Otoyomegatari Chap 47
Otoyomegatari Chap 53
Otoyomegatari Chap 48
Otoyomegatari Chap 54
Otoyomegatari Chap 47 raw
Otoyomegatari Chap 49
Otoyomegatari Chap 55
Otoyomegatari Chap 50
Otoyomegatari Chap 56
Otoyomegatari Chap 51
Otoyomegatari Chap 57
Otoyomegatari Chap 52
Otoyomegatari Chap 58
Otoyomegatari Chap 52.5
Otoyomegatari Chap 59
Otoyomegatari Chap 53
Otoyomegatari Chap 60
Otoyomegatari Chap 54
Otoyomegatari Chap 62
Otoyomegatari Chap 55
Otoyomegatari Chap 63
Otoyomegatari Chap 56
Otoyomegatari Chap 57
Otoyomegatari Chap 58
Otoyomegatari Chap 59
Otoyomegatari Chap 60
Otoyomegatari Chap 61
Otoyomegatari Chap 62
Otoyomegatari Chap 63