Ớn Lạnh Tuyệt Đối

adsolute zero

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Lí Thúc,Chu Thúc
Thể loại:
Truyện kinh dị, Truyện tình cảm, Truyện học đường
Lượt xem:
531
Đăng bởi:
phamvantung
Ớn Lạnh Tuyệt Đối
Ớn Lạnh Tuyệt Đối5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Ớn Lạnh Tuyệt Đối:

Đây là phần 2 của bộ truyện tranh">truyện tranh "thử thách tình bạn" của 2 tác giả Lý Thúc và Chu Thúc. Bộ truyện nhẹ nhàng nhưng không kém phầm bí ẩn, tâm linh, sáng tạo, và đặc biệt là yếu tố hồi hộp cho người xem. 

Như tựa đề của mình, bộ truyện này còn mang tới yếu tố ớn lạnh, lạnh tới ghê người....

Tập (Chương)
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 1
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 2
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 3
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 2 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 4
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 3 285951
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 5
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 3 284601
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 6
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 3 284111
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 7
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 8
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 9
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 10
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 11
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 12
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 13
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 14
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 12 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 15
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 16
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 17
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 18
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 19
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 20
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 21
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 22
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 23
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 24
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 21 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 25
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 26
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 27
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 28
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 29
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 30
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 31
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 32
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 33
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 34
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 30 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 35
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 36
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 37
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 38
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 39
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 40
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 41
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 42
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 43
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 44
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 45
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 46
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 47
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 48
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 49
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 50
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 51
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 52
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 53
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 54
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 55
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 56
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 57
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 58
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 59
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 60
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 61
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 62
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 63
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 58 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 64
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 65
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 66
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 67
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 68
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 69
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 70
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 71
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 72
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 73
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 67 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 74
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 75
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 76
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 69 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 77
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 78
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 79
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 80
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 81
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 82
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 83
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 84
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 85
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 86
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 87
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 79 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 88
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 89
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 90
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 91
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 92
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 93
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 94
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 95
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 96
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 97
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 98
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 89 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 99
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 100
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 90 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 101
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 102
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 103
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 104
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 105
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 106
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 107
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 96 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 108
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 109
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 110
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 105 raw
Ớn Lạnh Tuyệt Đối Chap 109 raw