Nguyên Mục

Nguyên Mục

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Triệu Dật Nhân
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện kinh dị
Lượt xem:
1,177
Đăng bởi:
Trương Thanh Dy
Nguyên Mục
Nguyên Mục5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Nguyên Mục:

Bộ truyện Nguyên Mục kể về một cậu bé đặc biệt. Sau khi cậu bỏ nhà ra đi thì bị một nhóm người lạ mặt tiêm thuốc mê và bắt cóc. Khi cậu tỉnh dậy thì phát hiện ra trước mắt mình là một phòng thí nghiệm kỳ dị - nơi thử nghiệm bằng mạng sống con người.

Cậu bé sẽ làm thế nào để dành lại mạng sống của mình từ tay những kẻ đó. Hãy cùng xemhoathinh.net và cậu bé khám phá ra những âm mưu thâm hiểm đằng sau những thí nghiệm con người rùng rợn ấy nhé.

Cuối cùng liệu cậu bé có giống như hai vật thí nghiệm trước đó bị lưỡi máy cưa cưa đôi không?

Tập (Chương)
Nguyên Mục Chap 1
Nguyên Mục Chap 2
Nguyên Mục Chap 3
Nguyên Mục Chap 2 raw
Nguyên Mục Chap 4
Nguyên Mục Chap 3 314111
Nguyên Mục Chap 5
Nguyên Mục Chap 3 313380
Nguyên Mục Chap 6
Nguyên Mục Chap 3 311061
Nguyên Mục Chap 7
Nguyên Mục Chap 3 310150
Nguyên Mục Chap 8
Nguyên Mục Chap 3 310001
Nguyên Mục Chap 9
Nguyên Mục Chap 3 294101
Nguyên Mục Chap 10
Nguyên Mục Chap 3 291720
Nguyên Mục Chap 11
Nguyên Mục Chap 3 290411
Nguyên Mục Chap 12
Nguyên Mục Chap 3 290401
Nguyên Mục Chap 13
Nguyên Mục Chap 3 290251
Nguyên Mục Chap 14
Nguyên Mục Chap 3 288820
Nguyên Mục Chap 15
Nguyên Mục Chap 3 288170
Nguyên Mục Chap 16
Nguyên Mục Chap 3 287950
Nguyên Mục Chap 17
Nguyên Mục Chap 3 285660
Nguyên Mục Chap 18
Nguyên Mục Chap 3 283730
Nguyên Mục Chap 19
Nguyên Mục Chap 3 283720
Nguyên Mục Chap 20
Nguyên Mục Chap 18 raw
Nguyên Mục Chap 3 283711
Nguyên Mục Chap 21
Nguyên Mục Chap 3 283710
Nguyên Mục Chap 22
Nguyên Mục Chap 3 283701
Nguyên Mục Chap 23
Nguyên Mục Chap 24
Nguyên Mục Chap 25
Nguyên Mục Chap 22 raw
Nguyên Mục Chap 26
Nguyên Mục Chap 27
Nguyên Mục Chap 23 raw
Nguyên Mục Chap 28
Nguyên Mục Chap 29
Nguyên Mục Chap 30
Nguyên Mục Chap 31
Nguyên Mục Chap 32
Nguyên Mục Chap 33
Nguyên Mục Chap 34
Nguyên Mục Chap 35
Nguyên Mục Chap 36
Nguyên Mục Chap 37
Nguyên Mục Chap 38
Nguyên Mục Chap 39
Nguyên Mục Chap 40
Nguyên Mục Chap 41
Nguyên Mục Chap 42
Nguyên Mục Chap 43
Nguyên Mục Chap 44
Nguyên Mục Chap 45
Nguyên Mục Chap 46
Nguyên Mục Chap 41 raw
Nguyên Mục Chap 47
Nguyên Mục Chap 48
Nguyên Mục Chap 49
Nguyên Mục Chap 50
Nguyên Mục Chap 51
Nguyên Mục Chap 52
Nguyên Mục Chap 53
Nguyên Mục Chap 54
Nguyên Mục Chap 55
Nguyên Mục Chap 49 raw
Nguyên Mục Chap 56
Nguyên Mục Chap 57
Nguyên Mục Chap 58
Nguyên Mục Chap 59
Nguyên Mục Chap 60
Nguyên Mục Chap 61
Nguyên Mục Chap 62
Nguyên Mục Chap 63
Nguyên Mục Chap 64
Nguyên Mục Chap 65
Nguyên Mục Chap 66
Nguyên Mục Chap 67
Nguyên Mục Chap 68
Nguyên Mục Chap 69
Nguyên Mục Chap 70
Nguyên Mục Chap 71
Nguyên Mục Chap 72
Nguyên Mục Chap 73
Nguyên Mục Chap 74
Nguyên Mục Chap 75
Nguyên Mục Chap 76
Nguyên Mục Chap 77
Nguyên Mục Chap 78
Nguyên Mục Chap 79
Nguyên Mục Chap 80
Nguyên Mục Chap 73 raw
Nguyên Mục Chap 81
Nguyên Mục Chap 82
Nguyên Mục Chap 83
Nguyên Mục Chap 75 raw
Nguyên Mục Chap 84
Nguyên Mục Chap 85
Nguyên Mục Chap 86
Nguyên Mục Chap 87
Nguyên Mục Chap 88
Nguyên Mục Chap 89
Nguyên Mục Chap 90
Nguyên Mục Chap 91
Nguyên Mục Chap 92
Nguyên Mục Chap 93
Nguyên Mục Chap 94
Nguyên Mục Chap 95
Nguyên Mục Chap 96
Nguyên Mục Chap 97
Nguyên Mục Chap 98
Nguyên Mục Chap 99
Nguyên Mục Chap 100
Nguyên Mục Chap 101
Nguyên Mục Chap 102
Nguyên Mục Chap 103
Nguyên Mục Chap 104
Nguyên Mục Chap 105
Nguyên Mục Chap 106
Nguyên Mục Chap 107
Nguyên Mục Chap 108
Nguyên Mục Chap 109
Nguyên Mục Chap 110
Nguyên Mục Chap 111
Nguyên Mục Chap 112
Nguyên Mục Chap 113
Nguyên Mục Chap 114
Nguyên Mục Chap 115
Nguyên Mục Chap 116
Nguyên Mục Chap 117
Nguyên Mục Chap 118
Nguyên Mục Chap 119
Nguyên Mục Chap 120
Nguyên Mục Chap 121
Nguyên Mục Chap 122
Nguyên Mục Chap 123
Nguyên Mục Chap 124
Nguyên Mục Chap 125
Nguyên Mục Chap 126
Nguyên Mục Chap 127
Nguyên Mục Chap 128
Nguyên Mục Chap 129
Nguyên Mục Chap 130
Nguyên Mục Chap 131
Nguyên Mục Chap 132
Nguyên Mục Chap 133
Nguyên Mục Chap 134
Nguyên Mục Chap 135
Nguyên Mục Chap 136
Nguyên Mục Chap 137
Nguyên Mục Chap 138
Nguyên Mục Chap 139
Nguyên Mục Chap 140
Nguyên Mục Chap 141
Nguyên Mục Chap 142
Nguyên Mục Chap 143
Nguyên Mục Chap 144
Nguyên Mục Chap 145
Nguyên Mục Chap 146
Nguyên Mục Chap 147
Nguyên Mục Chap 148
Nguyên Mục Chap 149
Nguyên Mục Chap 150
Nguyên Mục Chap 151
Nguyên Mục Chap 152
Nguyên Mục Chap 153
Nguyên Mục Chap 154
Nguyên Mục Chap 155
Nguyên Mục Chap 156
Nguyên Mục Chap 133 raw
Nguyên Mục Chap 157
Nguyên Mục Chap 158
Nguyên Mục Chap 142 raw
Nguyên Mục Chap 143 raw
Nguyên Mục Chap 152 raw
Nguyên Mục Chap 159
Nguyên Mục Chap 166 raw
Nguyên Mục Chap 160
Nguyên Mục Chap 170 raw
Nguyên Mục Chap 161
Nguyên Mục Chap 173 raw
Nguyên Mục Chap 162
Nguyên Mục Chap 162 raw
Nguyên Mục Chap 163
Nguyên Mục Chap 164
Nguyên Mục Chap 165
Nguyên Mục Chap 166
Nguyên Mục Chap 167
Nguyên Mục Chap 168
Nguyên Mục Chap 169
Nguyên Mục Chap 170
Nguyên Mục Chap 171
Nguyên Mục Chap 172
Nguyên Mục Chap 173
Nguyên Mục Chap 176
Nguyên Mục Chap 174
Nguyên Mục Chap 177
Nguyên Mục Chap 175
Nguyên Mục Chap 178
Nguyên Mục Chap 179