Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Người Yêu Khát Máu Của Tôi

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Thời Quang
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện kinh dị, Truyện tình cảm
Lượt xem:
429
Đăng bởi:
nguyen thi be tam
Người Yêu Khát Máu Của Tôi
Người Yêu Khát Máu Của Tôi5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Người Yêu Khát Máu Của Tôi:

Tả Thần An đã tặng cho học trưởng quý mến một bình nước ép rau củ tự tay mình làm. Trên đường về cô đã gặp phải ma cà rồng, trong lúc nguy hiểm một thanh niên tóc trắng mắt đỏ đã cứu cô. Buộc phải kí kết khế ước máu, đứng giữa tình yêu của học trưởng và Chủ Nhân khát máu cô sẽ phải chọn ai? ... Chúng ta gặp nhau giây phút đó, không chừng là đã sớm yêu mến nhau ...

Tập (Chương)
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 1
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 2
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 3
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 3 309260
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 4 5
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 3 281270
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 6
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 3 281260
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 7
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 8
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 9
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 10
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 11
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 12
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 13
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 14
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 15
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 16
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 17
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 18
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 19
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 20
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 21
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 22
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 23
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 24
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 25
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 26
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 27
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 28
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 29
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 30
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 31
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 32
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 33
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 34
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 35
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 36
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 37
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 38
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 39
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 40
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 41
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 42
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 43
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 44
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 45
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 46
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 47
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 48
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 49
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 50
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 51
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 52
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 53
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 54
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 55
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 56
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 57
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 58
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 59
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 60
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 63
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 61
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 62
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 64
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 65
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 66
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 67
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 68
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 69
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 70
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 71
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 72
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 73
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 74
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 75
Người Yêu Khát Máu Của Tôi Chap 76