Lớp học rùng rợn

Screaming Lesson!!!

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Thể loại:
Truyện Manga Nhật Bản, Truyện kinh dị
Lượt xem:
1,163
Đăng bởi:
Lê Quốc Huy
Lớp học rùng rợn
Lớp học rùng rợn5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Lớp học rùng rợn:

Bộ truyện kinh dị  học đường có nội dung nhẹ nhàng nhưng ám ảnh rất mạnh... chú ý đằng sau bạn...

Tập (Chương)
Screaming Lesson!!! Chap 1
Screaming Lesson!!! Chap 2
Screaming Lesson!!! Chap 3
Lớp học rùng rợn Chap 3.1
Screaming Lesson!!! Chap 4
Lớp học rùng rợn Chap 3.2
Screaming Lesson!!! Chap 5
Lớp học rùng rợn Chap 3.3
Screaming Lesson!!! Chap 6
Lớp học rùng rợn Chap 3.4
Screaming Lesson!!! Chap 7
Lớp học rùng rợn Chap 3.5
Screaming Lesson!!! Chap 8
Lớp học rùng rợn Chap 9
Lớp học rùng rợn Chap 10
Lớp học rùng rợn Chap 11
Lớp học rùng rợn Chap 12
Lớp học rùng rợn Chap 13
Lớp học rùng rợn Chap 8.5
Lớp học rùng rợn Chap 14
Lớp học rùng rợn Chap 15
Lớp học rùng rợn Chap 16
Lớp học rùng rợn Chap 17
Lớp học rùng rợn Chap 18
Lớp học rùng rợn Chap 12.5
Lớp học rùng rợn Chap 19
Lớp học rùng rợn Chap 12.6
Lớp học rùng rợn Chap 16.5
Lớp học rùng rợn Chap 20
Lớp học rùng rợn Chap 21
Lớp học rùng rợn Chap 20.5
Lớp học rùng rợn Chap 22
Lớp học rùng rợn Chap 23
Lớp học rùng rợn Chap 24
Lớp học rùng rợn Chap 24.5
Lớp học rùng rợn Chap 25
Lớp học rùng rợn Chap 26
Lớp học rùng rợn Chap 27
Lớp học rùng rợn Chap 28
Lớp học rùng rợn Chap 29
Lớp học rùng rợn Chap 30
Lớp học rùng rợn Chap 31
Lớp học rùng rợn Chap 32
Lớp học rùng rợn Chap 33
Lớp học rùng rợn Chap 32.5
Lớp học rùng rợn Chap 34
Lớp học rùng rợn Chap 35
Lớp học rùng rợn Chap 36
Lớp học rùng rợn Chap 36.5
Lớp học rùng rợn Chap 37
Lớp học rùng rợn Chap 38
Lớp học rùng rợn Chap 39.5
Lớp học rùng rợn Chap 39.6
Lớp học rùng rợn Chap 40
Lớp học rùng rợn Chap 39
Lớp học rùng rợn Chap 41
Lớp học rùng rợn Chap 42
Lớp học rùng rợn Chap 43
Lớp học rùng rợn Chap 44
Lớp học rùng rợn Chap 45