Lớp học ám sát

Assassination Classroom, Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom

Kiểu đọc:
Từ trái qua phải
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
MATSUI Yuusei
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện hài hước, Truyện Manga Nhật Bản, Truyện trinh thám
Lượt xem:
315
Đăng bởi:
cauchunho_1998
Lớp học ám sát
Lớp học ám sát5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Lớp học ám sát:

Lớp học ám sát là câu truyện xảy ra tại trường Trung học Kunugigaoka. Nhân vật chính của truyện là các bạn học sinh lớp 3E, họ có nhiệm vụ là ám sát thầy giáo của mình - cũng chính là 1 Alien dưới hình dạng 1 con bạch tuộc. Sinh vật kỳ lạ này đã phá hủy mặt trăng và đem theo lời đe dọa là sẽ phá hủy cả Trái Đất của họ.

Các bạn học sinh lớp 3E phải làm sao để có thể ám sát được người thầy giáo có thể di chuyển được với tốc độ 20 mach?

Tập (Chương)
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 1
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 2
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 3
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 4
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 5
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 6
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 7
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 7.5
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 8
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 9
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 10
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 11
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 12
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 13
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 14
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 15
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 16
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 17
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 18
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 19
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 20
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 21
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 22
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 23
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 24
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 25
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 26
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 27
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 28
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 29
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 30
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 31
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 32
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 33
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 34
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 35
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 36
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 37
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 38
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 39
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 40
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 41
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 42
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 43
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 44
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 45
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 46
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 47
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 48
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 49
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 50
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 51
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 52
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 53
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 54
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 55
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 56
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 57
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 58
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 59
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 60
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 61
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 62
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 63
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 64
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 65
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 66
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 67
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 68
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 69
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 70
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 71
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 72
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 73
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 74
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 75
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 76
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 77
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 78
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 79
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 80
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 81
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 82
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 83
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 84
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 85
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 86
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 87
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 88
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 89
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 90
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 91
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 92
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 93
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 94
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 95
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 96
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 97
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 98
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 99
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 100
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 101
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 102
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 103
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 104
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 105
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 106
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 107
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 108
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 109
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 110
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 111
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 112
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 113
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 114
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 115
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 116
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 117
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 118
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 119
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 120
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 121
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 122
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 123
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 124
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 125
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 126
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 127
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 128
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 129
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 130
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 131
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 132
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 133
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 134
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 135
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 136
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 137
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 138
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 139
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 140
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 141
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 142
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 143
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 144
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 145
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 146
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 147
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 148
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 149
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 150
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 151
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 152
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 153
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 154
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 155
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 156
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 157
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 158
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 159
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 160
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 161
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 162
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 163
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 164
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 165
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 166
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 167
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 168
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 169
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 170
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 171
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 172
Lớp học ám sát Chap 173
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 174
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 175
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 176
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 177.1
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 177.2
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 178
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 179
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 180
Ansatsu Kyoushitsu Assassination Classroom Chap 180.1