Lam Sí

Lam Sí

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Từ Lộ,Mạn Hữu
Thể loại:
Truyện Manga Nhật Bản, Truyện kinh dị, Truyện tình cảm
Lượt xem:
791
Đăng bởi:
Phạm Bảo thắng
Lam Sí
Lam Sí5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Lam Sí:

Truyện hơi có chút ma quái đáng sợ đó nha, không dành cho người yếu tim đâu.

Bố đã từng nói: “Minh Lam thật còn sống cũng không đến 6 tuổi.” Câu nói của bố cho thấy cô bé đã chết từ trước 6 tuổi, còn về chết lúc nào, nguyên nhân ra sao…

Tập (Chương)
Lam Sí Chap 1
Lam Sí Chap 2
Lam Sí Chap 3
Lam Sí Chap 3 279220
Lam Sí Chap 4
Lam Sí Chap 5
Lam Sí Chap 6
Lam Sí Chap 7
Lam Sí Chap 8
Lam Sí Chap 9
Lam Sí Chap 10
Lam Sí Chap 11
Lam Sí Chap 12
Lam Sí Chap 13
Lam Sí Chap 14
Lam Sí Chap 15
Lam Sí Chap 16
Lam Sí Chap 17
Lam Sí Chap 18
Lam Sí Chap 19
Lam Sí Chap 20
Lam Sí Chap 21
Lam Sí Chap 22
Lam Sí Chap 23
Lam Sí Chap 24
Lam Sí Chap 25
Lam Sí Chap 26
Lam Sí Chap 27
Lam Sí Chap 28
Lam Sí Chap 29
Lam Sí Chap 30
Lam Sí Chap 31
Lam Sí Chap 32
Lam Sí Chap 33
Lam Sí Chap 34
Lam Sí Chap 35
Lam Sí Chap 36
Lam Sí Chap 37
Lam Sí Chap 38
Lam Sí Chap 39
Lam Sí Chap 40
Lam Sí Chap 41
Lam Sí Chap 42
Lam Sí Chap 43
Lam Sí Chap 44
Lam Sí Chap 45
Lam Sí Chap 46
Lam Sí Chap 47
Lam Sí Chap 48
Lam Sí Chap 49
Lam Sí Chap 50
Lam Sí Chap 51
Lam Sí Chap 52
Lam Sí Chap 53
Lam Sí Chap 54
Lam Sí Chap 55
Lam Sí Chap 56
Lam Sí Chap 57
Lam Sí Chap 58
Lam Sí Chap 59
Lam Sí Chap 60
Lam Sí Chap 61
Lam Sí Chap 62
Lam Sí Chap 63
Lam Sí Chap 64
Lam Sí Chap 65
Lam Sí Chap 66
Lam Sí Chap 67
Lam Sí Chap 68
Lam Sí Chap 69
Lam Sí Chap 70
Lam Sí Chap 71
Lam Sí Chap 72
Lam Sí Chap 73
Lam Sí Chap 74
Lam Sí Chap 75
Lam Sí Chap 76
Lam Sí Chap 77
Lam Sí Chap 78
Lam Sí Chap 79
Lam Sí Chap 80
Lam Sí Chap 81
Lam Sí Chap 82
Lam Sí Chap 83
Lam Sí Chap 84
Lam Sí Chap 85
Lam Sí Chap 86
Lam Sí Chap 87
Lam Sí Chap 88
Lam Sí Chap 89
Lam Sí Chap 90
Lam Sí Chap 91
Lam Sí Chap 92
Lam Sí Chap 93
Lam Sí Chap 94
Lam Sí Chap 95
Lam Sí Chap 96
Lam Sí Chap 97
Lam Sí Chap 98
Lam Sí Chap 99
Lam Sí Chap 100
Lam Sí Chap 101
Lam Sí Chap 102
Lam Sí Chap 103
Lam Sí Chap 104
Lam Sí Chap 105
Lam Sí Chap 106
Lam Sí Chap 107
Lam Sí Chap 108
Lam Sí Chap 109
Lam Sí Chap 110
Lam Sí Chap 111
Lam Sí Chap 112
Lam Sí Chap 113
Lam Sí Chap 114
Lam Sí Chap 115
Lam Sí Chap 116
Lam Sí Chap 117
Lam Sí Chap 118
Lam Sí Chap 119
Lam Sí Chap 120
Lam Sí Chap 121
Lam Sí Chap 122
Lam Sí Chap 123
Lam Sí Chap 124
Lam Sí Chap 125
Lam Sí Chap 126
Lam Sí Chap 127
Lam Sí Chap 128
Lam Sí Chap 129
Lam Sí Chap 130
Lam Sí Chap 131
Lam Sí Chap 132
Lam Sí Chap 133
Lam Sí Chap 134
Lam Sí Chap 135
Lam Sí Chap 136
Lam Sí Chap 137
Lam Sí Chap 138
Lam Sí Chap 139
Lam Sí Chap 140
Lam Sí Chap 141
Lam Sí Chap 142
Lam Sí Chap 143
Lam Sí Chap 144