Kỳ Thủ Cờ Vây

Hikaru no go

Kiểu đọc:
Từ trái qua phải
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Obata Takeshi,Hotta Yumi
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện Manga Nhật Bản, Truyện lịch sử, Truyện học đường
Lượt xem:
148
Đăng bởi:
Huỳnh Huy Sang
Kỳ Thủ Cờ Vây
Kỳ Thủ Cờ Vây5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Kỳ Thủ Cờ Vây:

Truyện kể về 1 thằng bé. Xưa ơi là xưa, thằng bé có tật chán đời hay than vãn và chê bai cờ vây là "bộ môn thể thao dành cho người già". Rồi một hôm cậu lên gác xếp  thì bắt gặp 1 bàn cờ vây đổ máu và... 1 hồn ma (đẹp trai) xuất hiện lải nhải về cờ vây! Cậu sẽ làm gì, đi học cờ vây hay đi kiếm thầy trừ tà đây?

Bộ truyện cực kì nổi tiếng ở Việt Nam và nhiều nước. Nó đã được tái bản rất nhiều lần. 

Tập (Chương)
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 1
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 2
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 3
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 4
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 5
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 6
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 7
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 8
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 9
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 10
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 11
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 12
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 13
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 14
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 15
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 16
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 17
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 18
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 19
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 20
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 21
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 22
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 23
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 24
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 25
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 26
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 27
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 28
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 29
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 30
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 31
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 32
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 33
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 34
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 35
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 36
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 37
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 38
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 39
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 40
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 41
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 42
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 43
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 44
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 45
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 46
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 47
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 48
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 49
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 50
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 51
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 51.5
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 52
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 53
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 54
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 55
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 56
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 57
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 58
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 59
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 60
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 61
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 62
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 63
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 64
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 65
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 66
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 67
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 68
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 69
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 70
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 71
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 72
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 73
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 74
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 75
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 76
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 77
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 78
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 79
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 80
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 81
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 82
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 83
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 84
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 85
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 86
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 87
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 88
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 89
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 90
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 91
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 92
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 93
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 94
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 95
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 96
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 97
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 98
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 99
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 100
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 101
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 102
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 103
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 104
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 105
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 106
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 107
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 108
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 109
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 110
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 111
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 112
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 113
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 114
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 115
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 116
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 117
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 118
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 119
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 120
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 121
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 122
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 123
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 124
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 125
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 126
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 127
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 128
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 129
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 130
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 131
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 132
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 133
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 134
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 135
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 136
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 137
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 138
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 139
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 140
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 141
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 142
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 143
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 144
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 145
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 146
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 147
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 148
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 149
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 150
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 151
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 152
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 153
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 154
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 155
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 156
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 157
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 158
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 159
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 160
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 161
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 162
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 163
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 164
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 165
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 166
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 167
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 168
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 169
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 170
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 171
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 172
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 173
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 174
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 175
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 176
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 177
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 178
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 179
Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 180
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 181
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 182
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 183
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 184
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 185
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 186
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 187
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 188
Hikaru No Go Kỳ Thủ Cờ Vây Chap 189