Hôn Trộm 55 Lần

Hôn Trộm 55 Lần

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Thể loại:
Truyện người lớn, Truyện hài hước, Truyện tình cảm
Lượt xem:
34,228
Đăng bởi:
đạt
Hôn Trộm 55 Lần
Hôn Trộm 55 Lần5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Hôn Trộm 55 Lần:

Lục Cẩn Niên và An Hảo kết hôn dưới sự thúc ép của cha mẹ hai bên. An Hảo cho rằng mặc dù bọn họ thờ ơ nhau ở trước mặt mọi người nhưng sau lưng rồi cũng sẽ quấn quít. Vì vậy vào đêm tân hôn, cô vừa mở miệng liền tuôn một tràng "3 KHÔNG".

Không được chạm vào tôi ở nơi công cộng !

Không được nói tôi là vợ của anh !

Không được cho người khác biết chúng ta sống cùng với nhau !

Lục Cẩn Niên mặt không biến đổi nhìn cô, nháy mắt một cái.

Không được chạm vào cô ấy ở nơi công cộng thì hắn có có thể vuốt ve trước mặt bao người.

Không cho nói là cô ấy là vợ của hắn thì hắn có thể nói hắn là ông xã của cô ấy.

Về điều cuối cùng... Trong một cuộc phỏng vấn, hắn nói “Ngày nào tôi cũng ngủ cùng với An Hảo”.

Mời bạn đọc cùng theo dõi truyện ngôn tình mang tên Hôn Trộm 55 Lần của tác giả Diệp Phi Dạ.

Tập (Chương)
Hôn Trộm 55 Lần Chap 1
Hôn Trộm 55 Lần Chap 2
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3 310720
Hôn Trộm 55 Lần Chap 4
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3 302851
Hôn Trộm 55 Lần Chap 5
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3 290960
Hôn Trộm 55 Lần Chap 6
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3 285411
Hôn Trộm 55 Lần Chap 7
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3 281990
Hôn Trộm 55 Lần Chap 8
Hôn Trộm 55 Lần Chap 3 277570
Hôn Trộm 55 Lần Chap 9
Hôn Trộm 55 Lần Chap 10
Hôn Trộm 55 Lần Chap 11
Hôn Trộm 55 Lần Chap 12
Hôn Trộm 55 Lần Chap 13
Hôn Trộm 55 Lần Chap 14
Hôn Trộm 55 Lần Chap 15
Hôn Trộm 55 Lần Chap 16
Hôn Trộm 55 Lần Chap 17
Hôn Trộm 55 Lần Chap 18
Hôn Trộm 55 Lần Chap 19
Hôn Trộm 55 Lần Chap 20
Hôn Trộm 55 Lần Chap 21
Hôn Trộm 55 Lần Chap 22
Hôn Trộm 55 Lần Chap 23
Hôn Trộm 55 Lần Chap 24
Hôn Trộm 55 Lần Chap 25
Hôn Trộm 55 Lần Chap 26
Hôn Trộm 55 Lần Chap 27
Hôn Trộm 55 Lần Chap 28
Hôn Trộm 55 Lần Chap 29
Hôn Trộm 55 Lần Chap 30
Hôn Trộm 55 Lần Chap 31
Hôn Trộm 55 Lần Chap 32
Hôn Trộm 55 Lần Chap 33
Hôn Trộm 55 Lần Chap 34
Hôn Trộm 55 Lần Chap 35
Hôn Trộm 55 Lần Chap 36
Hôn Trộm 55 Lần Chap 37
Hôn Trộm 55 Lần Chap 38
Hôn Trộm 55 Lần Chap 39
Hôn Trộm 55 Lần Chap 40
Hôn Trộm 55 Lần Chap 41
Hôn Trộm 55 Lần Chap 42
Hôn Trộm 55 Lần Chap 43
Hôn Trộm 55 Lần Chap 44
Hôn Trộm 55 Lần Chap 45
Hôn Trộm 55 Lần Chap 46
Hôn Trộm 55 Lần Chap 47
Hôn Trộm 55 Lần Chap 48
Hôn Trộm 55 Lần Chap 49
Hôn Trộm 55 Lần Chap 50
Hôn Trộm 55 Lần Chap 51
Hôn Trộm 55 Lần Chap 52
Hôn Trộm 55 Lần Chap 53
Hôn Trộm 55 Lần Chap 54
Hôn Trộm 55 Lần Chap 55
Hôn Trộm 55 Lần Chap 56
Hôn Trộm 55 Lần Chap 57
Hôn Trộm 55 Lần Chap 58
Hôn Trộm 55 Lần Chap 59
Hôn Trộm 55 Lần Chap 60
Hôn Trộm 55 Lần Chap 61
Hôn Trộm 55 Lần Chap 62
Hôn Trộm 55 Lần Chap 63
Hôn Trộm 55 Lần Chap 64
Hôn Trộm 55 Lần Chap 65
Hôn Trộm 55 Lần Chap 66
Hôn Trộm 55 Lần Chap 67
Hôn Trộm 55 Lần Chap 68
Hôn Trộm 55 Lần Chap 69
Hôn Trộm 55 Lần Chap 70
Hôn Trộm 55 Lần Chap 71
Hôn Trộm 55 Lần Chap 72
Hôn Trộm 55 Lần Chap 73
Hôn Trộm 55 Lần Chap 74
Hôn Trộm 55 Lần Chap 75
Hôn Trộm 55 Lần Chap 76
Hôn Trộm 55 Lần Chap 77
Hôn Trộm 55 Lần Chap 78
Hôn Trộm 55 Lần Chap 79
Hôn Trộm 55 Lần Chap 80
Hôn Trộm 55 Lần Chap 81
Hôn Trộm 55 Lần Chap 82
Hôn Trộm 55 Lần Chap 83
Hôn Trộm 55 Lần Chap 84
Hôn Trộm 55 Lần Chap 85
Hôn Trộm 55 Lần Chap 86
Hôn Trộm 55 Lần Chap 87
Hôn Trộm 55 Lần Chap 88
Hôn Trộm 55 Lần Chap 89
Hôn Trộm 55 Lần Chap 90
Hôn Trộm 55 Lần Chap 91
Hôn Trộm 55 Lần Chap 92
Hôn Trộm 55 Lần Chap 93
Hôn Trộm 55 Lần Chap 94
Hôn Trộm 55 Lần Chap 95
Hôn Trộm 55 Lần Chap 96
Hôn Trộm 55 Lần Chap 97
Hôn Trộm 55 Lần Chap 98
Hôn Trộm 55 Lần Chap 99
Hôn Trộm 55 Lần Chap 100
Hôn Trộm 55 Lần Chap 101
Hôn Trộm 55 Lần Chap 102
Hôn Trộm 55 Lần Chap 103
Hôn Trộm 55 Lần Chap 104
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 105
Hôn Trộm 55 Lần Chap 106
Hôn Trộm 55 Lần Chap 107
Hôn Trộm 55 Lần Chap 108
Hôn Trộm 55 Lần Chap 109
Hôn Trộm 55 Lần Chap 110
Hôn Trộm 55 Lần Chap 111
Hôn Trộm 55 Lần Chap 112
Hôn Trộm 55 Lần Chap 113
Hôn Trộm 55 Lần Chap 114
Hôn Trộm 55 Lần Chap 115
Hôn Trộm 55 Lần Chap 116
Hôn Trộm 55 Lần Chap 117
Hôn Trộm 55 Lần Chap 118
Hôn Trộm 55 Lần Chap 119
Hôn Trộm 55 Lần Chap 120
Hôn Trộm 55 Lần Chap 121
Hôn Trộm 55 Lần Chap 122
Hôn Trộm 55 Lần Chap 123
Hôn Trộm 55 Lần Chap 124
Hôn Trộm 55 Lần Chap 125
Hôn Trộm 55 Lần Chap 126
Hôn Trộm 55 Lần Chap 127
Hôn Trộm 55 Lần Chap 128
Hôn Trộm 55 Lần Chap 134
Hôn Trộm 55 Lần Chap 129
Hôn Trộm 55 Lần Chap 135
Hôn Trộm 55 Lần Chap 130
Hôn Trộm 55 Lần Chap 131
Hôn Trộm 55 Lần Chap 132
Hôn Trộm 55 Lần Chap 133
Hôn Trộm 55 Lần Chap 136
Hôn Trộm 55 Lần Chap 137
Hôn Trộm 55 Lần Chap 138
Hôn Trộm 55 Lần Chap 139
Hôn Trộm 55 Lần Chap 140
Hôn Trộm 55 Lần Chap 141
Hôn Trộm 55 Lần Chap 142
Hôn Trộm 55 Lần Chap 143
Hôn Trộm 55 Lần Chap 144
Hôn Trộm 55 Lần Chap 145
Hôn Trộm 55 Lần Chap 146
Hôn Trộm 55 Lần Chap 147
Hôn Trộm 55 Lần Chap 148
Hôn Trộm 55 Lần Chap 149
Hôn Trộm 55 Lần Chap 150
Hôn Trộm 55 Lần Chap 151
Hôn Trộm 55 Lần Chap 152
Hôn Trộm 55 Lần Chap 153
Hôn Trộm 55 Lần Chap 154
Hôn Trộm 55 Lần Chap 155
Hôn Trộm 55 Lần Chap 156
Hôn Trộm 55 Lần Chap 157
Hôn Trộm 55 Lần Chap 158
Hôn Trộm 55 Lần Chap 159
Hôn Trộm 55 Lần Chap 160
Hôn Trộm 55 Lần Chap 161
Hôn Trộm 55 Lần Chap 162
Hôn Trộm 55 Lần Chap 163
Hôn Trộm 55 Lần Chap 164
Hôn Trộm 55 Lần Chap 165