Hive Tổ Ong

Tổ Ong

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Kim Gyu Sam
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện trinh thám
Lượt xem:
805
Đăng bởi:
tam nguyen
Hive Tổ Ong
Hive Tổ Ong5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Hive Tổ Ong:

Những gì đã xảy ra với thành phố mà tôi đang sống thế này? Người thân, vợ con của tôi đâu rồi? Bầu không khí của trái đất như trở về với trạng thái nguyên thủy của nó. 

Bầy ông khổng lồ đang dạo quanh thành phố này - chuyện gì đang xảy ra đây? Cuối cùng tôi có trở thành con mồi của nó như những người khác hay không? Tới lúc con người trở thành một phần trong chuỗi thức ăn của loài vật khác rồi hay sao? Làm sao để tôi có thể sống sót và tìm lại cuộc sống hạnh phúc của mình? 
Bộ truyện kể về cuộc đời của một nhân viên văn phòng bị thay đổi mạnh mẽ khi thành phố của anh đột nhiên bị tấn công bởi các loài côn trùng khổng lồ, đặc biệt là bầy ong....
Tập (Chương)
Hive Tổ Ong Chap 0
Hive Tổ Ong Chap 1
Hive Tổ Ong Chap 2
Hive Tổ Ong Chap 3
Hive Tổ Ong Chap 3 311520
Hive Tổ Ong Chap 4
Hive Tổ Ong Chap 3 310770
Hive Tổ Ong Chap 5
Hive Tổ Ong Chap 3 305620
Hive Tổ Ong Chap 6
Hive Tổ Ong Chap 3 304140
Hive Tổ Ong Chap 7
Hive Tổ Ong Chap 3 300090
Hive Tổ Ong Chap 8
Hive Tổ Ong Chap 3 299451
Hive Tổ Ong Chap 9
Hive Tổ Ong Chap 3 299220
Hive Tổ Ong Chap 10
Hive Tổ Ong Chap 3 294351
Hive Tổ Ong Chap 11
Hive Tổ Ong Chap 12
Hive Tổ Ong Chap 13
Hive Tổ Ong Chap 14
Hive Tổ Ong Chap 15
Hive Tổ Ong Chap 16
Hive Tổ Ong Chap 17
Hive Tổ Ong Chap 18
Hive Tổ Ong Chap 19
Hive Tổ Ong Chap 20
Hive Tổ Ong Chap 21
Hive Tổ Ong Chap 22
Hive Tổ Ong Chap 23
Hive Tổ Ong Chap 24
Hive Tổ Ong Chap 25
Hive Tổ Ong Chap 26
Hive Tổ Ong Chap 27
Hive Tổ Ong Chap 28
Hive Tổ Ong Chap 29
Hive Tổ Ong Chap 30
Hive Tổ Ong Chap 31
Hive Tổ Ong Chap 32
Hive Tổ Ong Chap 33
Hive Tổ Ong Chap 34
Hive Tổ Ong Chap 35
Hive Tổ Ong Chap 36
Hive Tổ Ong Chap 37
Hive Tổ Ong Chap 38
Hive Tổ Ong Chap 39
Hive Tổ Ong Chap 40
Hive Tổ Ong Chap 41
Hive Tổ Ong Chap 42
Hive Tổ Ong Chap 42 170073
Hive Tổ Ong Chap 43
Hive Tổ Ong Chap 44
Hive Tổ Ong Chap 44 171427
Hive Tổ Ong Chap 45
Hive Tổ Ong Chap 46
Hive Tổ Ong Chap 47
Hive Tổ Ong Chap 48
Hive Tổ Ong Chap 49
Hive Tổ Ong Chap 50
Hive Tổ Ong Chap 51
Hive Tổ Ong Chap 52
Hive Tổ Ong Chap 53
Hive Tổ Ong Chap 54
Hive Tổ Ong Chap 55
Hive Tổ Ong Chap 56
Hive Tổ Ong Chap 57
Hive Tổ Ong Chap 58
Hive Tổ Ong Chap 59
Hive Tổ Ong Chap 60
Hive Tổ Ong Chap 61
Hive Tổ Ong Chap 62
Hive Tổ Ong Chap 63
Hive Tổ Ong Chap 64
Hive Tổ Ong Chap 65
Hive Tổ Ong Chap 66
Hive Tổ Ong Chap 67
Hive Tổ Ong Chap 68
Hive Tổ Ong Chap 69
Hive Tổ Ong Chap 70
Hive Tổ Ong Chap 71
Hive Tổ Ong Chap 72
Hive Tổ Ong Chap 73
Hive Tổ Ong Chap 74
Hive Tổ Ong Chap 75
Hive Tổ Ong Chap 76
Hive Tổ Ong Chap 77
Hive Tổ Ong Chap 78
Hive Tổ Ong Chap 79
Hive Tổ Ong Chap 80
Hive Tổ Ong Chap 81
Hive Tổ Ong Chap 82
Hive Tổ Ong Chap 83
Hive Tổ Ong Chap 84
Hive Tổ Ong Chap 85
Hive Tổ Ong Chap 86
Hive Tổ Ong Chap 87
Hive Tổ Ong Chap 88
Hive Tổ Ong Chap 89
Hive Tổ Ong Chap 90
Hive Tổ Ong Chap 91
Hive Tổ Ong Chap 92
Hive Tổ Ong Chap 93
Hive Tổ Ong Chap 94
Hive Tổ Ong Chap 95
Hive Tổ Ong Chap 96
Hive Tổ Ong Chap 97
Hive Tổ Ong Chap 98
Hive Tổ Ong Chap 99
Hive Tổ Ong Chap 100
Hive Tổ Ong Chap 101
Hive Tổ Ong Chap 102
Hive Tổ Ong Chap 103
Hive Tổ Ong Chap 104
Hive Tổ Ong Chap 105
Hive Tổ Ong Chap 106
Hive Tổ Ong Chap 107
Hive Tổ Ong Chap 108
Hive Tổ Ong Chap 109
Hive Tổ Ong Chap 110
Hive Tổ Ong Chap 111
Hive Tổ Ong Chap 112
Hive Tổ Ong Chap 113
Hive Tổ Ong Chap 114
Hive Tổ Ong Chap 115
Hive Tổ Ong Chap 116
Hive Tổ Ong Chap 117
Hive Tổ Ong Chap 118
Hive Tổ Ong Chap 119
Hive Tổ Ong Chap 120
Hive Tổ Ong Chap 121
Hive Tổ Ong Chap 122
Hive Tổ Ong Chap 123
Hive Tổ Ong Chap 124
Hive Tổ Ong Chap 125
Hive Tổ Ong Chap 126
Hive Tổ Ong Chap 127
Hive Tổ Ong Chap 128
Hive Tổ Ong Chap 129
Hive Tổ Ong Chap 130
Hive Tổ Ong Chap 131
Hive Tổ Ong Chap 132
Hive Tổ Ong Chap 133
Hive Tổ Ong Chap 134
Hive Tổ Ong Chap 135
Hive Tổ Ong Chap 136
Hive Tổ Ong Chap 137
Hive Tổ Ong Chap 138
Hive Tổ Ong Chap 139
Hive Tổ Ong Chap 140
Hive Tổ Ong Chap 141
Hive Tổ Ong Chap 142
Hive Tổ Ong Chap 143
Hive Tổ Ong Chap 144
Hive Tổ Ong Chap 145
Hive Tổ Ong Chap 146
Hive Tổ Ong Chap 147
Hive Tổ Ong Chap 148
Hive Tổ Ong Chap 149
Hive Tổ Ong Chap 150
Hive Tổ Ong Chap 151
Hive Tổ Ong Chap 152
Hive Tổ Ong Chap 153
Hive Tổ Ong Chap 154
Hive Tổ Ong Chap 155
Hive Tổ Ong Chap 156
Hive Tổ Ong Chap 157
Hive Tổ Ong Chap 158
Hive Tổ Ong Chap 159
Hive Tổ Ong Chap 160
Hive Tổ Ong Chap 161
Hive Tổ Ong Chap 162
Hive Tổ Ong Chap 163
Hive Tổ Ong Chap 164
Hive Tổ Ong Chap 165
Hive Tổ Ong Chap 166
Hive Tổ Ong Chap 167
Hive Tổ Ong Chap 168
Hive Tổ Ong Chap 169
Hive Tổ Ong Chap 170
Hive Tổ Ong Chap 171
Hive Tổ Ong Chap 172
Hive Tổ Ong Chap 173
Hive Tổ Ong Chap 174
Hive Tổ Ong Chap 175
Hive Tổ Ong Chap 183
Hive Tổ Ong Chap 176
Hive Tổ Ong Chap 184
Hive Tổ Ong Chap 177
Hive Tổ Ong Chap 178
Hive Tổ Ong Chap 179
Hive Tổ Ong Chap 180
Hive Tổ Ong Chap 181
Hive Tổ Ong Chap 182
Hive Tổ Ong Chap 185
Hive Tổ Ong Chap 186
Hive Tổ Ong Chap 187
Hive Tổ Ong Chap 188
Hive Tổ Ong Chap 189
Hive Tổ Ong Chap 190
Hive Tổ Ong Chap 191
Hive Tổ Ong Chap 192
Hive Tổ Ong Chap 193
Hive Tổ Ong Chap 194
Hive Tổ Ong Chap 195
Hive Tổ Ong Chap 196
Hive Tổ Ong Chap 197