Đứa Con Của Quỷ

Bastard

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Kim Kan Bi
Thể loại:
Truyện phiêu lưu, Truyện trinh thám, Truyện tình cảm, Truyện học đường
Lượt xem:
610
Đăng bởi:
nguyentuananh
Đứa Con Của Quỷ
Đứa Con Của Quỷ5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Đứa Con Của Quỷ:

Bộ chuyện kể về cuộc chiến 1 cậu bé học sinh trung học yếu đuổi để bảo vệ những người thân yêu của mình khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt.

Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lộ qua từng chương truyện đầy hấp dẫn

Tập (Chương)
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 1
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 2
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 3
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 4
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 5
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 6
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 7
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 8
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 9
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 10
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 11
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 12
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 13
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 14
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 15
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 16
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 17
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 18
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 19
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 20
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 21
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 22
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 23
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 24
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 25
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 26
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 27
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 28
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 29
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 30
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 31
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 32
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 33
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 34
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 35
Bastard Đứa Con Của Quỷ Chap 36
Đứa Con Của Quỷ Chap 37
Đứa Con Của Quỷ Chap 38
Đứa Con Của Quỷ Chap 39
Đứa Con Của Quỷ Chap 40
Đứa Con Của Quỷ Chap 41
Đứa Con Của Quỷ Chap 42
Đứa Con Của Quỷ Chap 43
Đứa Con Của Quỷ Chap 44
Đứa Con Của Quỷ Chap 45
Đứa Con Của Quỷ Chap 46
Đứa Con Của Quỷ Chap 47
Đứa Con Của Quỷ Chap 48
Đứa Con Của Quỷ Chap 49
Đứa Con Của Quỷ Chap 50
Đứa Con Của Quỷ Chap 51
Đứa Con Của Quỷ Chap 52
Đứa Con Của Quỷ Chap 53
Đứa Con Của Quỷ Chap 54
Đứa Con Của Quỷ Chap 55
Đứa Con Của Quỷ Chap 56
Đứa Con Của Quỷ Chap 57
Đứa Con Của Quỷ Chap 58
Đứa Con Của Quỷ Chap 59
Đứa Con Của Quỷ Chap 60
Đứa Con Của Quỷ Chap 61
Đứa Con Của Quỷ Chap 62
Đứa Con Của Quỷ Chap 63
Đứa Con Của Quỷ Chap 64
Đứa Con Của Quỷ Chap 65
Đứa Con Của Quỷ Chap 66
Đứa Con Của Quỷ Chap 67
Đứa Con Của Quỷ Chap 69
Đứa Con Của Quỷ Chap 68
Đứa Con Của Quỷ Chap 70
Đứa Con Của Quỷ Chap 71
Đứa Con Của Quỷ Chap 72
Đứa Con Của Quỷ Chap 73
Đứa Con Của Quỷ Chap 74
Đứa Con Của Quỷ Chap 75
Đứa Con Của Quỷ Chap 76
Đứa Con Của Quỷ Chap 77
Đứa Con Của Quỷ Chap 78
Đứa Con Của Quỷ Chap 79
Đứa Con Của Quỷ Chap 80
Đứa Con Của Quỷ Chap 81
Đứa Con Của Quỷ Chap 82
Đứa Con Của Quỷ Chap 83
Đứa Con Của Quỷ Chap 84
Đứa Con Của Quỷ Chap 85
Đứa Con Của Quỷ Chap 86
Đứa Con Của Quỷ Chap 87
Đứa Con Của Quỷ Chap 88
Đứa Con Của Quỷ Chap 89
Đứa Con Của Quỷ Chap 90
Đứa Con Của Quỷ Chap 91
Đứa Con Của Quỷ Chap 92
Đứa Con Của Quỷ Chap 93