Doremon Bóng Chày

Doremon Bóng Chày

Kiểu đọc:
Từ phải qua trái
Status:
Còn tiếp
Tác giả:
Mugiwara Shintaro
Thể loại:
Truyện Doremon
Lượt xem:
20,635
Đăng bởi:
lrthanhson
Doremon Bóng Chày
Doremon Bóng Chày5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Doremon Bóng Chày:

Doremon Bóng chày - Truyền kì về bóng chày siêu cấp là một bộ truyện về bóng chày do Mugiwara Shintaro sáng tác dựa trên hình ảnh chú mèo máy Doraemon của bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Fujiko F. Fujio. Ông là học trò của bộ đôi 3F. Truyện được đăng trên tạp chí CoroCoro Comic của Shogakukan.

Doremon của chúng ta, trước khi trở về quá khứ giúp đỡ Nobita, từng chơi cho một đội bóng chày toàn mèo máy giống cậu tên là Edogawa Doras (Doras là tên chính, Edogawa là tên quận của đội bóng đó). Tuy nhiên, những chú mèo máy này có vẻ tân tiến hơn Doremon (Đa số có lông và làm được nhiều việc như bán cá hay giao hàng). Đội bóng của họ rất yếu và luôn thua cuộc. Nhưng vì không chấp nhận thất bại, đội bóng của họ ngày càng mạnh hơn và tiến sâu hơn vào làng bóng chày thế giới, đánh bại các địch thủ mạnh phía trước.

Tập (Chương)
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 1
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 2
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 3
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 4
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 5
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 6
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 7
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 8
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 9
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 10
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 11
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 12
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 13
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 14
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 15
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 16
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 17
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 18
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 19
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 20
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 21
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 22
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 23
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 24
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 25
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 26
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 27
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 28
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 29
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 30
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 31
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 32
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 33
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 34
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 35
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 36
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 37
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 38
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 39
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 40
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 41
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 42
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 43
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 44
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 45
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 46
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 47
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 48
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 49
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 50
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 51
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 52
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 53
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 54
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 55
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 56
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 57
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 58
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 59
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 60
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 61
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 62
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 63
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 64
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 65
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 66
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 67
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 68
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 69
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 70
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 71
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 72
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 73
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 74
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 75
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 76
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 77
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 78
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 79
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 80
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 81
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 82
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 83
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 84
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 85
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 86
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 87
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 88
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 89
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 90
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 91
Doraemon Bóng Chày (Tt8) Chap 92
Doremon Bóng Chày Chap 93
Doremon Bóng Chày Chap 94
Doremon Bóng Chày Chap 95
Doremon Bóng Chày Chap 96
Doremon Bóng Chày Chap 97
Doremon Bóng Chày Chap 98
Doremon Bóng Chày Chap 99
Doremon Bóng Chày Chap 100
Doremon Bóng Chày Chap 101
Doremon Bóng Chày Chap 102
Doremon Bóng Chày Chap 103
Doremon Bóng Chày Chap 104
Doremon Bóng Chày Chap 105
Doremon Bóng Chày Chap 106
Doremon Bóng Chày Chap 107
Doremon Bóng Chày Chap 108
Doremon Bóng Chày Chap 109
Doremon Bóng Chày Chap 110
Doremon Bóng Chày Chap 111
Doremon Bóng Chày Chap 112
Doremon Bóng Chày Chap 113
Doremon Bóng Chày Chap 114
Doremon Bóng Chày Chap 115
Doremon Bóng Chày Chap 116
Doremon Bóng Chày Chap 117
Doremon Bóng Chày Chap 118
Doremon Bóng Chày Chap 119
Doremon Bóng Chày Chap 120
Doremon Bóng Chày Chap 121
Doremon Bóng Chày Chap 122
Doremon Bóng Chày Chap 123
Doremon Bóng Chày Chap 124
Doremon Bóng Chày Chap 125
Doremon Bóng Chày Chap 126
Doremon Bóng Chày Chap 127
Doremon Bóng Chày Chap 128
Doremon Bóng Chày Chap 129
Doremon Bóng Chày Chap 130
Doremon Bóng Chày Chap 131
Doremon Bóng Chày Chap 132
Doremon Bóng Chày Chap 133
Doremon Bóng Chày Chap 134
Doremon Bóng Chày Chap 135
Doremon Bóng Chày Chap 136
Doremon Bóng Chày Chap 137
Doremon Bóng Chày Chap 138
Doremon Bóng Chày Chap 139