Bạn Trai Là Ngôi Sao

Bạn Trai Là Ngôi Sao

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Thể loại:
Truyện người lớn, Truyện Manga Nhật Bản, Truyện tình cảm
Lượt xem:
5,419
Đăng bởi:
bang bim
Bạn Trai Là Ngôi Sao
Bạn Trai Là Ngôi Sao5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Bạn Trai Là Ngôi Sao:

Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau ! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy..."Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó !". Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~ *Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Tập (Chương)
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 1
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 2
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 3
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 3 281620
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 4
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 3 278730
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 5
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 6
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 7
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 8
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 9
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 10
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 11
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 11.5
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 12
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 13
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 13.5
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 14
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 15
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 16
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 17
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 18
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 20
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 19
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 21
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 22
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 23
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 25
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 26
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 27 316511
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 27
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 28
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 29
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 30
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 31
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 32
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 33
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 34
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 35
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 36
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 37
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 38
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 39
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 40
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 41
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 42
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 43
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 44
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 45
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 46
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 47
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 48
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 49
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 50
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 51
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 52
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 53
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 54
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 55
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 56
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 57
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 58
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 59
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 60
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 61
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 62
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 63
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 64
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 65
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 66
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 67
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 68
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 69
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 70
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 71
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 72
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 73
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 74
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 75
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 76
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 77
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 78
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 79
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 80
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 81
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 82
Bạn Trai Là Ngôi Sao Chap 83