Bạch Sắc Thánh Tộc

Bạch Sắc Thánh Tộc

Kiểu đọc:
Chưa xác định
Status:
Còn tiếp
Thể loại:
Truyện kiếm hiệp, Truyện phiêu lưu, Truyện lịch sử
Lượt xem:
255
Đăng bởi:
nguyễn thanh ba
Bạch Sắc Thánh Tộc
Bạch Sắc Thánh Tộc5
CLICK VÀO CHAPTER ĐỂ ĐỌC TRUYỆN
Thông tin truyện
Nội dung truyện Bạch Sắc Thánh Tộc:

Bàn cổ sơ khai, phân chia thiên địa, mà nhân loại cũng bắt đầu hướng tới văn minh. Phục hy đại thần sáng tạo ra Trận Kinh về sau, các loại kinh thư bắt đầu dung nhập vào thế giới, thiên hạ phân tranh cũng dần dần bắt đầu, cuối cùng do hoàng đế nhất thống thiên hạ, thành tựu bá chủ. Những vị đại đế về sau cũng thi nhau thành lập thế gia, tạo thành Thất đại thế gia, Bách gia chư hầu cục diện...

Tập (Chương)
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 1
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 2
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 3
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 4
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 5
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 6
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 7
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 8
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 9
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 10
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 11
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 12
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 13
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 14
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 15
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 16
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 17
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 18
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 19
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 20
Bạch Sắc Thánh Tộc Chap 21